Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh SNG tại Tátgikixtan

06/10/2007 - 06:27

Ngày 5/10, Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã khai mạc tại Dushanbe (Tátgikixtan) với sự tham dự của 11 nguyên thủ quốc gia các nước SNG.

Các nhà lãnh đạo SNG sẽ thảo luận khoảng hai mươi vấn đề liên quan đến hợp tác giữa các nước SNG, trong đó quan trọng nhất là văn kiện "Đường hướng phát triển của SNG và các biện pháp chủ yếu để thực hiện". Dự kiến, hội nghị cũng sẽ thông qua "Tuyên bố về chính sách phối hợp SNG trong lĩnh vực di cư-cư trú".

Tại cuộc họp ngày 4/10, Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao SNG quyết định đệ trình để Hội nghị thượng đỉnh SNG phê chuẩn một số hiệp định và thỏa thuận, trong đó có Hiệp định SNG về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; Thỏa thuận về hợp tác giữa các nước SNG nhằm đấu tranh chống ăn cắp các tài sản văn hóa; Chương trình hợp tác giữa các nước SNG về đấu tranh chống buôn lậu ma túy; và Chương trình hợp tác chống khủng bố và các hình thức bạo lực cực đoan năm 2008-2010.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN