Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7

30/11/2021 - 09:14

BDK.VN - Sáng 30-11-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 để tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021, cho ý kiến dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung khác.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị. Cùng tham dự còn có Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó các ban đảng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021, đề ra Nghị quyết năm 2022, đồng thời đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và sự nỗ lực đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, duy trì, phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 gắn liền với kết quả bước đầu sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Công tác quán triệt và thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” được triển khai rộng khắp trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân qua nhiều kênh. Các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo hoàn thành sớm việc xây dựng các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đề nghị hội nghị cho ý kiến về kết quả bước đầu sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên tất cả các lĩnh vực; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá và các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tiến độ triển khai 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Cho ý kiến nội dung đánh giá đã nêu trong dự thảo cần bổ sung, điều chỉnh.

“Nội dung hội nghị lần này rất nhiều và đều là những nội dung quan trọng, đặc biệt là tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 và thảo luận thống nhất đề ra Nghị quyết năm 2022, tôi đề nghị từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở ngành, địa phương, đơn vị mình để góp ý làm rõ thêm, toàn diện, sâu sắc hơn những nội dung của hội nghị, để từ đó đi đến thống nhất, thông qua và hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu mà hội nghị đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Đại biểu tham gia thảo luận tổ.

Đại biểu tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Hữu Hiệp

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã dành thời gian thảo luận tại tổ, cho ý kiến các nội dung: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021; Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, định hướng nội dung thi đua “Đồng khởi mới” năm 2022; Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU và Đề án số 02-ĐA/TU; Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm cấp ủy, cơ quan chủ trì và người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN