Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/11/2021 - 18:50

BDK.VN - Chiều 15-11-2021, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tham dự Đại hội tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cùng lãnh đạo một số ngành, đoàn thể tỉnh đến dự. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-11-2021, tại Hội trường lớn UBND tỉnh. Phiên thứ nhất với hình thức trực tuyến và phiên thứ hai trực tiếp vào sáng 16-11-2021.

 Đại biểu chính thức được triệu tập tham dự đại hội là 234 đại biểu, trong đó Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 32 đại biểu, chiếm 13,68%; đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc 189, chiếm 80,77%; đại biểu được chỉ định là 13, chiếm 5,55%.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, tham luận xung quanh các nội dung như: tập trung việc hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; phát triển các loại hình tập hợp, thu hút hội viên, thành viên; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách và Hội LHPN các cấp; nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức hội trong quan hệ đối ngoại...

Phát biểu giải trình của Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa.

Phát biểu giải trình của Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa.

Tiếp thu và giải trình các ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho rằng: Nhiệm kỳ mới, hội tiếp tục đổi mới hoạt động truyền thông, trọng tâm là đa dạng hóa các sản phẩm và phương thức truyền thông theo nhóm đối tượng, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác truyền thông. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí để đưa các hoạt động, các vấn đề liên quan phụ nữ và tổ chức hội thường xuyên. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Rà soát, điều chỉnh và xây dựng mới các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan chuyên trách hội các cấp, phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành, tổ chức; tăng cường hoạt động phối hợp, vận động nguồn lực. Các cấp hội cần phối hợp tốt với ngành chuyên môn, cơ quan chức năng có liên quan, nghiên cứu đầy đủ các chủ trương, các quy định của pháp luật, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng và bản lĩnh của cán bộ hội trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN