Khẩn trương hướng dẫn nghiệp vụ về bầu cử trong tình hình dịch Covid-19

17/05/2021 - 18:55

BDK.VN - Theo Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, nhằm kịp thời triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBBC tỉnh đề nghị Sở Y tế, Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế, UBBC cấp huyện, cấp xã khẩn trương nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ để cụ thể hóa thành kế hoạch, phương án thực hiện cụ thể trên địa bàn quản lý, đảm bảo tuân thủ các nội dung hướng dẫn của Bộ Nội vụ và sát hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.

Các đại biểu gặp gở ứng cử viên nhưng đảm bảo giữ khoảng cách và đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Các đại biểu gặp g ứng cử viên nhưng đảm bảo khoảng cách và đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Trên cơ sở đó, tổ chức triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn UBBC cấp xã nhanh chóng tiến hành xây dựng phương án, kịch bản bầu cử cho từng khu vực bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

UBBC cấp xã căn cứ hướng dẫn của UBBC cấp huyện và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để chủ động xây dựng phương án tổ chức bầu cử theo từng Tổ bầu cử, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xác định cụ thể lịch trình tiến độ bầu cử, với sự phân chia, bố trí thời gian bỏ phiếu phù hợp theo từng tổ NDTQ trong từng đợt đi bầu cử, bảo đảm không tập trung quá đông cử tri vào cùng một thời điểm tại phòng bỏ phiếu. Tổ bầu cử thông báo rộng rãi kế hoạch phân chia thời gian bỏ phiếu cho cử tri thực hiện quyền bầu cử tại địa điểm bầu cử đó được biết, để phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế đặc biệt quan tâm, tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo chung của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, chú trọng bố trí lực lượng hợp lý theo từng khu vực bỏ phiếu để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ được giao, cũng như xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Sở Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các nội dung được nêu tại Công văn số 2135 của Bộ Nội vụ. Tiến hành thành lập và cung cấp sớm danh sách các Tổ Y tế phục vụ bầu cử theo từng địa bàn cho UBBC cùng cấp, cũng như danh sách phân công nhân viên y tế phụ trách thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo địa bàn xã để UBBC cấp xã xây dựng phương án, kịch bản, bố trí, sắp xếp nhân sự phục vụ công tác bầu cử theo từng Tổ bầu cử được thuận lợi và cụ thể.          

                                                               Tin, ảnh: Thiên Kim

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN