Khẩn trương tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI

23/03/2015 - 07:35

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Lách hiện có 50 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 3.351 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách đã xây dựng và ban hành kế hoạch đại hội đảng bộ cơ sở và huyện Chợ Lách. Đến nay, công tác chuẩn bị được các cấp ủy đảng khẩn trương tiến hành để tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI vào tháng 8-2015.

Đồng chí Võ Quốc Bửu - Bí thư Huyện ủy cho biết: Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Lách lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8-2015. Số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện là 200 đại biểu. Dự kiến số lượng cấp ủy nhiệm kỳ mới là 41 đồng chí (giảm 2 so với nhiệm kỳ trước), Ban Thường vụ Huyện ủy là 13 (tăng 1 so với nhiệm kỳ trước); trong đó, khối Đảng 10, khối Nhà nước 10, khối mặt trận đoàn thể là 4, khối nội chính là 6, khối cơ sở là 11/11 đơn vị xã, thị trấn. Hiện nay, đề án cơ cấu nhân sự cấp ủy huyện nhiệm kỳ mới được đưa ra lấy ý kiến trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sau đó thống nhất chọn phương án hợp lý nhất. Trong đó, phải đảm bảo các yêu cầu: cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy so đầu nhiệm kỳ nhưng phải đảm bảo về chuẩn chất, tránh tư tưởng cục bộ, khép kín; cơ cấu cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy: dưới 35 tuổi (không dưới 10%), có từ 4 đồng chí trở lên; từ 35 - 50 tuổi (40 - 60%), có từ 17 - 25; số còn lại là trên 50 tuổi. Đối với tỷ lệ nữ, trẻ trong cấp ủy nhiệm kỳ mới không dưới 15%, trong đó phải có 5% trở lên trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Người tham gia cấp ủy lần đầu phải đủ tuổi để công tác được 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng phải trọn 1 nhiệm kỳ. Các trường hợp tái cử phải đủ tuổi công tác ít nhất nửa nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các xã, thị trấn: các đơn vị đã hoàn thành thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy đóng góp, hoàn chỉnh, sẵn sàng cho đại hội cấp cơ sở. Số lượng cấp ủy của các xã là 15. Căn cứ vào quy định số lượng đảng viên, đảng bộ các xã, thị trấn đều tổ chức đại hội đại biểu, chỉ có xã Phú Sơn sẽ tiến hành đại hội đảng viên (vì có số lượng dưới 200 đảng viên).

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, tiểu ban văn kiện đã tham gia góp ý đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy lần thứ I và tiếp tục góp ý hoàn chỉnh trước đại hội cấp cơ sở. Đối với văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã được thông qua lần hai và gửi đến Ban Chấp hành, cán bộ hưu trí góp ý, bổ sung, hoàn chỉnh trình Đại hội Đảng bộ huyện.

Huyện chọn Đảng bộ xã Long Thới, Chi bộ Liên cơ Mặt trận - Ban Dân vận Huyện ủy làm đơn vị tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm. Sau đó, tiến hành đại hội đại trà và hoàn thành trong tháng 5-2015.

Tuy nhiên, hiện nay công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện cũng còn một số khó khăn như: tỷ lệ nữ cơ cấu vào cấp ủy còn thấp, tỷ lệ trẻ đạt chuẩn theo quy định chưa đạt yêu cầu. Do giảm bớt số lượng ủy viên ban chấp hành, một số cơ sở cơ cấu chưa đầy đủ các lĩnh vực…

Tin rằng, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ lãnh đạo thực hiện thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở để tiến tới hoàn thành thắng lợi Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Lách

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN