Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

13/11/2015 - 14:47

Ngày 11-11-2015, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo chủ trì cuộc họp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) với nội dung về tình hình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ TN-MT của ngành trong 5 năm tới, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu bảo vệ môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành. 

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quản lý đất đai, những khó khăn, vướng mắc. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Chinh cho biết: 5 năm qua, công tác lãnh đạo, điều hành cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực TN-MT được tập trung quyết liệt, đạt một số kết quả nhất định. Sở TN-MT thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định, qua đó đã đơn giản hóa các thủ tục rườm rà, phức tạp. Cấp xã đơn giản 3 thủ tục lĩnh vực đất đai, cấp huyện từ 42 thủ tục giảm còn 7 thủ tục, cấp tỉnh từ 82 thủ tục giảm còn 71 thủ tục. Giải quyết hồ sơ đúng hạn 3.317 trường hợp, chiếm 99,22% so với hồ sơ đã giải quyết là 3.343 hồ sơ. Thường xuyên quan tâm đào tạo tổ chức bộ máy cán bộ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ với 168 lao động, cả cấp tỉnh, huyện và xã. Đã hỗ trợ kinh phí giải quyết ô nhiễm môi trường tại 16 xã điểm xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đi vào nề nếp, khai thác trái phép cát sông không còn phức tạp như trước đây. Tuy nhiên, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn trường hợp trễ hẹn do chưa có quy chế phối hợp giữa các sở, ngành. Nhiều doanh nghiệp, công ty còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Khai thác cát sông trái phép vẫn còn xảy ra, chưa xử lý triệt để. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đất cho các tổ chức còn thấp.

Tại buổi họp, đại diện các sở, ngành tỉnh đóng góp nhiều ý kiến cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh như thủ tục hành chính về đất đai, ô nhiễm môi trường các bãi rác, khai thác cát sông trái phép, tác động của biến đổi khí hậu...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo ghi  nhận những nỗ lực của ngành TN-MT thời gian qua. Ngành đã từng bước cải cách thủ tục hành chính hiệu quả, củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ TN-MT, nhất là ngăn chặn có hiệu quả nạn khai thác cát sông trái phép. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, vấn đề nóng hiện nay được xã hội rất quan tâm là cải cách thủ tục hành chính về đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp phép đầu tư, quản lý tài nguyên, khai thác cát sông, ô nhiễm môi trường. Tình hình biến đổi khí hậu tác động đến sản xuất, đời sống người dân, tuy đã có khảo sát, đánh giá nhưng làm thế nào để từng người dân hiểu, có giải pháp ứng phó thì vẫn chưa có lời giải.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngành TN-MT phải khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, phải thổi tinh thần Đại hội Đảng bộ tỉnh với phương châm hành động “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” như thế nào để từng bộ phận trong ngành tiếp thu, quán triệt một cách nhanh chóng. Cần rà soát, đối chiếu các nội dung trên với thực tế của ngành mình để có kế hoạch triển khai chấn chỉnh kịp thời. Lưu ý, tinh thần, trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức tốt chưa, cần chấn chỉnh điều gì. Chú ý khi triển khai không làm theo phong trào chung chung mà phải có chiều sâu, có chất lượng để duy trì tính bền vững. Tỉnh sẽ có chỉ thị về cải cách thủ tục hành chính, về nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ TN-MT nên Sở phải có kế hoạch cụ thể hóa nội dung này, cấp nào làm, ai làm. Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, ngành TN-MT sẽ làm tốt việc này. Bởi công tác tổ chức bộ máy, đào tạo, thực tiễn của ngành đã có, chỉ còn là truyền lửa đó như thế nào. Hai chỉ thị này, Sở TN-MT vừa chủ trì, vừa phối hợp triển khai. Vấn đề quan trọng là làm sao tạo được lòng tin của người dân. Muốn vậy, phải tập trung quản lý đất công, đất bãi bồi ven biển chặt chẽ hơn. Quản lý tài nguyên có chuyển bộ nhưng chưa vững chắc, cần có sự liên kết giữa Sở với các ngành trong quy hoạch khai thác cát sông. Xử lý ráo rẽ tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, xử lý rác thải. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

T.Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN