Khẳng định truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

01/12/2009 - 15:37
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực vào thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới...

Sáng nay (1/12), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất.

Dự buổi Lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội viên Hội cựu chiến binh trong cả nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam gửi lời chúc mừng.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ôn lại những kết quả nổi bật mà Hội đã làm được trong 20 năm qua kể từ khi được thành lập ngày 6/12/1989 theo quyết định của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá 6). Hiện nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam có hơn 2,5 triệu hội viên, sinh hoạt trong gần 160.000 tổ chức cơ sở hội...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương thành tích, cống hiến to lớn và bước trưởng thành, tiến bộ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời gian qua.

Tổng Bí thư khẳng định: 20 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát triển vững mạnh, thực sự khẳng định là một tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh. Hội đã có nhiều đóng góp thiết thực vào thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, nhất là trên lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa...

Để giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong việc tập hợp đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Cựu chiến binh đóng góp thiết thực và hiệu quả vào sự nghiệp chung, Tổng Bí thư đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với cựu chiến binh và công tác cựu chiến binh, tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội, đánh giá đúng thành tích, ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ, nội dung và hình thức hoạt động của Hội trong giai đoạn mới. Trong đó tiếp tục tăng cường lãnh đạo, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đoàn kết, vận động cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức Hội ở các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội góp sức xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia giải quyết có kết quả các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội và nhân dân, phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí; chống âm mưu “diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”.

Hội cần tiếp tục động viên mạnh hơn nữa phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xoá đói, giảm nghèo nhanh và vững chắc; đưa phong trào đi vào từng vùng, miền, từng đối tượng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, anh chị em cựu chiến binh là người dân tộc thiểu số, anh chị em thương binh, bệnh binh...; nỗ lực để thời gian tới không có hộ cựu chiến binh đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh hơn, chống tái nghèo, xoá hết nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời động viên cựu chiến binh làm giàu hợp pháp, củng cố và xây dựng câu lạc bộ doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh; tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội ở địa phương; làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn hoạn nạn. Hội cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, thường xuyên chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu, khắc phục hành chính hoá trong tổ chức và hoạt động; tăng cường và làm tốt quan hệ hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư cũng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư tin tưởng với bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ và tiềm năng to lớn của cựu chiến binh, với kinh nghiệm đã tích luỹ được từ 20 năm xây dựng và hoạt động, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu và đỏi mới”, thực sự xứng đáng với vai trò nòng cốt trong phong trào vận động cựu chiến binh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cựu chiến binh, góp phần tích cực cùng quân dân cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Văn Dũng đã trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đại diện cựu chiến binh Lào và Campuchia cũng phát biểu chào mừng./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN