Khánh thành kho trung chuyển dầu khí Ba Tri

08/03/2010 - 09:51

Ngày 5-3-2010, Công ty Cổ phần Dầu khí MEKONG tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động kho trung chuyển Ba Tri.

Kho trung chuyển được xây dựng  tại cảng cá Ba Tri với diện tích 200m2, có 3 hạng mục: khu hành chính, khu bồn chứa và hệ thống tiếp nhận, cung cấp xăng dầu cho ghe, tàu, xà-lan và ô-tô. Tổng vốn đầu tư xây dựng là 8,2 tỷ đồng, với sức chứa 800m3. kho trung chuyển xăng dầu Ba Tri có thể cung cấp cho thị trường 1,6 triệu lít xăng, dầu mỗi tháng.

MINH ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN