Khi nào nâng cấp tuyến huyện lộ 31 qua xã Phú Phụng

14/08/2022 - 19:18

Cử tri Nguyễn Văn Bảy, ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách kiến nghị: Tuyến huyện lộ 31 ngang qua xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Đề nghị ngành chức năng cho biết khi nào sẽ nâng cấp tuyến lộ này?

- UBND tỉnh trả lời: Nội dung này, UBND tỉnh xin thông tin cụ thể như sau: Hiện nay, việc nâng cấp tuyến huyện lộ 31 ngang qua xã Phú Phụng thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển vùng cây ăn trái khu vực xã Sơn Định - Vĩnh Bình - Phú Phụng, huyện Chợ Lách đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 13-11-2020 với tổng mức đầu tư 149 tỷ đồng. Tuy nhiên do chưa cân đối được nguồn vốn nên dự án chưa được thực hiện. UBND tỉnh xin ghi nhận và sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN