Khí thế thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh lan tỏa sâu rộng đến người dân

17/10/2020 - 07:32

BDK.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 16-10-2020 với sự tham dự của 350/350 đại biểu chính thức đại diện 56.838 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã xác định mục tiêu nhấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030. Với nhiệm vụ đặt ra, tham dự đại hội, nhiều đại biểu thảo luận cùng bàn giải pháp thực hiện mục tiêu nghị quyết đề ra và chuyển tải khí thế đại hội đến với toàn thể cán bộ, đảng viên đoàn viên hội viên người dân quyết tâm thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và chế biến sâu

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bùi Văn Lâm đề xuất: Tập trung quyết liệt vào 6 giải pháp chính để xây dựng thành công chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng công việc, nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Bến Tre cần xây dựng thí điểm các vùng nguyên liệu tập trung, gắn với ứng dụng công nghệ cao và chế biến sâu; xây dựng hoàn chỉnh chuỗi giá trị nông sản chủ lực; phát triển các hợp tác xã kiểu mới tham gia vào chuỗi giá trị; xây dựng cơ chế, chính sách bố trí dân cư tập trung; thu hút Doanh nghiệp và mở rộng thị trường; huy động vốn đầu tư. Yêu cầu đặt ra phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đưa tỷ trọng khu vực II chiếm 30% trong GRDP vào năm 2025.

Giám đốc Sở Công Thương Châu Văn Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Q.Hùng

Giám đốc Sở Công Thương Châu Văn Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Q.Hùng

Còn Giám đốc Sở Công Thương Châu Văn Bình đề xuất: Tập trung phát triển các ngành CN trọng điểm tạo sức lan tỏa, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên của địa phương, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp chủ lực nói riêng. Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo, đào tạo nghể, gắn với nhu cầu doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” đi vào thực chất.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại đại hội. Ảnh: CTV

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại đại hội. Ảnh: CTV

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Bé Mười cho rằng: Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một mũi đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo lợi thế cạnh tranh, đảm bảo đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Do vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chú trọng trong công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc sử dụng, quản lý và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, đa dạng hóa nội dung phương pháp đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Cử tuyển đưa lao động ra ngoài tỉnh, ngoài nước để đào tạo các ngành nghề có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đối với các lĩnh vực mà tỉnh chưa có khả năng đào tạo. Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Bến Tre trở thành trường cao đẳng đa ngành nghề để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề tiếp cận với trình độ của các nước ASEAN. Nâng cao năng lực của Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh để tiến tới thành lập Đại học Bến Tre là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo về số lượng, cơ cấu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030” để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. công chức, viên chức.

Cùng với đó là ban hành cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh; chính sách thu hút nhân tài, thu hút chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học... cùng các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đưa khí thế Đại hội đến với cán bộ, đoàn viên, người dân

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Song Toàn.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phan Song Toàn: Truyền tải tinh thần “Đồng khởi mới” đến với cán bộ, đoàn viên, người lao động

Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Đại hội đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung trong đó có cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động. 

Sau Đại hội chúng tôi nhanh chóng xây dựng kế hoạch quán triệt tinh thần Đại hội, các Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội đến các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động toàn tỉnh nhằm truyền tải tinh thần “Đồng khởi mới”, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay đầu nhiệm kỳ.

Theo đó, Công đoàn sẽ tập trung đổi mới tư duy về phương thức hoạt động công đoàn  cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, chuyển mạnh từ tư duy hành chính, bao cấp và các hoạt động phong trào thuần túy, bề nổi sang hướng thực chất, hiệu quả, thiết thực, bám sát nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động tại cơ sở.

Quan tâm đào tạo trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS), đảm bảo kế thừa những chuẩn chất truyền thống là tâm huyết, trách nhiệm vừa có chuẩn chất mới là chuyên nghiệp, năng động, bản lĩnh và trí tuệ để đủ sức lãnh đạo công đoàn các cấp, nhất là Chủ tịch CĐCS doanh nghiệp. Cán bộ công đoàn không chỉ là người làm công tác đoàn thể chính trị mà phải là chuyên gia về thương lượng, đàm phán, đối thoại, tư vấn và thực sự sâu sát cơ sở.  

Tập trung cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính sống còn của tổ chức công đoàn; tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là công nhân lao động để giới thiệu kết nạp đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

“Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động làm đối tượng vận động; đặt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và hàng đầu trong hoạt động công đoàn”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Song Toàn chia sẻ.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chợ Lách Mai Thành Trung.

Cùng quan điểm, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Chợ Lách Mai Thành Trung cho rằng: Thành công của đại hội khởi đầu cho những bước tiến nhanh và bền vững

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện trong đại của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Thành công của đại hội là điểm nhấn quan trọng trong tiến trình phát triển của địa phương, là sự khởi đầu cho những bước tiến nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cả những giai đoạn tiếp theo.

Là thành viên của đoàn đại biểu huyện Chợ Lách, huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, với tình cảm và trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy sớm tổ chức quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cùng các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết thật sâu rộng trong nội bộ Đảng cũng như các tầng lớp nhân dân huyện nhà theo phương châm: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương Chợ Lách. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2025 và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2030; đẩy nhanh phát triển du lịch và xây dựng thành công Làng văn hóa - du lịch của huyện; xây dựng Chợ Lách trở thành trung tâm cây giống, hoa kiểng quy mô quốc gia…

Riêng đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, chúng tôi cần phải tiếp tục quan tâm củng cố kịp thời các tổ chức đảng còn yếu kém, khuyết điểm, có biểu hiện mất đoàn kết; đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên vì đây là khâu yếu trong nhiệm kỳ vừa qua; chăm lo đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sơ sở; tiếp tục hướng dẫn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, công tác quản lý đảng viên,…để các tổ chức đảng ngày càng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

* Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Nguyễn Minh Trung - Xây dựng VH, con người Giồng Trôm trong tình hình mới

Đại biểu Nguyễn Minh Trung.
Ảnh: A.Nguyệt

Về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, chúng tôi nhận thấy Tỉnh ủy chuẩn bị hết sức là công phu, chặt chẽ. Văn kiện được chuẩn bị sát tình hình, thể hiện tính tiến công cao, cụ thể là qua 18 nội dung của các đề án, chỉ thị, kế hoạch dựa trên những tiềm năng, lợi thế của Bến Tre thể hiện tính đột phá trong nhiệm kỳ tới.

“Với tư cách là một đại biểu dự Đại hội, tôi nghĩ rằng đây là thành công bước đầu của khóa sau này. Trong Nghị quyết về xây dựng văn hóa (VH), con người Bến Tre thì sau Đại hội Đảng bộ huyện, Giồng Trôm sẽ có kế hoạch về “Xây dựng VH, con người Giồng Trôm trong tình hình mới”. Trong đó, quan điểm của Đảng bộ huyện là xây dựng VH, con người Giồng Trôm dựa trên nền tảng phát huy truyền thống VH của dân tộc, tập trung vào 4 mũi nhọn đột phá. Một là xây dựng VH con người trên cơ sở 5 chuẩn mực: Nhân - nghĩa - lễ - trí - tín, hướng đến giá trị VH con người Giồng Trôm biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, sống có trách nhiệm và có tri thức và có uy tín. Hai là xây dựng môi trường VH, trong đó xác định gia đình là “cái nôi”, “tế bào” để giáo dục nhân cách con người. Do đó, chúng tôi đã tập trung xây dựng môi trường VH trên cơ sở là các thành viên trong gia đình phải thể hiện vai trò trách nhiệm với nhau.

Ở mũi thứ ba là xây dựng công sở VH. Nội dung này, chúng tôi tập trung hướng đến xây dựng VH ứng xử, VH giao tiếp, cốt lõi tạo sự hài hòa, tin tưởng, sự đồng thuận cao nhất của quần chúng nhân dân trong công sở. Mũi thứ tư là xây dựng VH lãnh đạo. Cán bô, lãnh đạo có thể năng lực không cao nhưng không thể thiếu VH; bởi khi người cán bộ, lãnh đạo có các chuẩn mực VH thì sẽ tạo được tình cảm, quy tụ được sức mạnh tổng thể của hệ thống chính trị và nhân dân tại đơn vị, địa phương ấy, từ đó sẽ nâng cao tính đồng thuận trong thực hiện các chủ trương chung. Giồng Trôm sẽ quyết tâm thực hiện tốt nội dung về “Xây dựng VH, con người Giồng Trôm trong tình hình mới” cũng như các nội dung khác theo chủ trương chung của nhiệm kỳ mới”. Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Nguyễn Minh Trung chia sẻ.

* Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Nguyễn Hoài Anh – Đưa hoạt động văn hóa đến với cơ sở

Đại Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: A. Nguyệt

Anh Nguyễn Hoài Anh - Tổ tuyên truyền Đại hội. Ảnh: A. Nguyệt

Trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cùng các đơn vị huyện, thành phố đã tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho Đại hội. Không chỉ tuyên truyền Đại hội với hình thức cổ động trực quan mà còn được triển khai bằng hình thức khác nghe nhìn khác trong tất cả các hoạt động như: Hoạt động biểu diễn, các buổi livestream (phát video trực tiếp trên facebook) tìm hiểu Đại hội và trong lồng ghép tuyên truyền trong tất cả các hoạt động khác.

Kế thừa từ nền tảng của các thế hệ đi trước, vận dụng điều chỉnh, thay đổi một số hình thức, nội dung trong các hoạt động, từ đó, ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị cũng như đáp ứng phần nào nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu hướng đến của năm về đích 2020 và đặc biệt hướng đến nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, chúng tôi sẽ hướng mạnh về cơ sở để nâng cao hiệu quả các hoạt động cũng như để sự lan tỏa được rộng khắp.

Quan tâm chú trọng tạo những hạt nhân, những điểm sáng từ cơ sở để tạo sự lan tỏa hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật từ các hạt nhân, điểm sáng ấy. Các hoạt động từ tỉnh triển khai xuống cơ sở và những điểm sáng từ cơ sở đưa lên sẽ được thực hiện song song, đồng loạt để hướng đến hiệu quả cao nhất trong các hoạt động. Hướng đến góp phần tích cực trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị về phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới nói chung và ngày càng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Bến Tre.

* Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú Lê Văn Tiến - Nhiệm vụ đột phá gắn với xác định tiềm năng lợi thế của địa phương

Đại biểu Lê Văn Tiến. Ảnh: C.Trúc

Là một đại biểu Đoàn Đại biểu huyện Thạnh Phú đến dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bản thân tôi thấy không khí đại hội diễn ra sôi nổi từ việc trang trí cảnh quang đến các hoạt động của đại hội. Qua nghiên cứu các văn kiện trình tại Đại hội, bản thân là đại biểu đến từ xã ven biển của huyện Thạnh Phú, tôi tâm đắc các nhiệm vụ đột phá mà văn kiện đề ra, nhất là chủ trương phát triển Bến Tre về hướng Đông.

Chủ trương này phù hợp với định hướng của Trung ương; đồng thời giúp phát huy lợi thế của Thạnh Phú nói riêng và ba huyện biển nói chung. Theo chủ trương sẽ đầu tư kết cấu hạ tầng, về các tuyến giao thông ven biển, huy động được các lợi thế về đất đai, các tiềm năng biển về công nghiệp năng lượng, du lịch. Qua đó sẽ tạo bước phát triển đột phá cho các huyện ven biển nói chung, đưa kinh tế Bến Tre ngày càng năng động hơn.

Là một trong những xã ven biển, ngay tại Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Hải đã xác định tiềm năng lợi thế của địa phương. Hiện nay, các nhà đầu tư đã và đang đến tìm hiểu đầu tư, đang triển khai các dự án về năng lượng, du lịch tương đối lớn. Về phía địa phương trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện, tỉnh để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương phát triển về hướng Đông của tỉnh.

Q. Hùng - P. Tuyết - A. Nguyệt - C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN