Khi Tổ dân vận ấp, khu phố làm công tác dân vận

09/08/2012 - 16:45

Qua gần 1 năm triển khai thực hiện thí điểm, Tổ Dân vận ấp đã thể hiện được tính hiệu quả trong tổ chức và hoạt động. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Tổ Dân vận ấp đã thật sự thể hiện rõ vai trò và sự đóng góp cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở làm công tác dân vận.

Sau khi tiếp thu Hướng dẫn số 10 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc xây dựng Tổ Dân vận ấp, khu phố, Ban Dân vận Huyện ủy Bình Đại đã chọn ấp Giồng Tre (xã Phú Long) và ấp Long Thạnh (xã Long Hòa) làm thí điểm xây dựng Tổ Dân vận; đồng thời chỉ đạo Khối Vận các xã, thị trấn còn lại chọn ít nhất từ 1 đến 2 ấp, khu phố xây dựng Tổ Dân vận để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đến nay, 67/93 ấp, khu phố của 20/20 xã, thị trấn đã có mô hình Tổ Dân vận.

Với nhiệm vụ làm công tác dân vận, các tổ đã đề ra nội dung công tác cụ thể, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn ở địa phương. Từ đó, tham mưu cho Chi ủy tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đề xuất và kiến nghị các vấn đề về công tác vận động quần chúng tại địa phương. Thông qua đó, tổ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến tận người dân. Hướng dẫn tổ chức các phong trào quần chúng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hội đồng bảo vệ an ninh trật tự; thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở. Giúp cấp ủy xử lý những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác dân vận. Duy trì chế độ họp tổ hàng tháng, quí để nắm bắt và phản ánh tình hình quần chúng, tham mưu giúp cấp ủy và hội đồng bảo vệ an ninh trật tự xử lý những khó khăn trong công tác vận động quần chúng. Các tổ đã vận dụng nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền đa dạng thông qua sinh hoạt các tổ hội, tổ nhân dân tự quản, câu lạc bộ an toàn giao thông, câu lạc bộ phụ nữ với môi trường, tổ giảm nghèo, nhóm nòng cốt và theo từng đối tượng cá biệt. Với cách làm này, địa phương đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội ở địa phương gắn với nội dung đăng ký xây dựng và nhân rộng mô hình Dân vận khéo, xây dựng xã nông thôn mới...

Có thể nói, Tổ Dân vận ấp, khu phố đã tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức của quần chúng nhân dân. Do đó, quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Đó là, thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, kéo giảm hộ nghèo, đóng góp xây dựng giao thông nông thôn. Đến nay, các tổ ở xã Thới Lai, Long Hòa, Long Định, Phú Thuận, Phú Long… đã vận động nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng để xây dựng các tuyến lộ liên ấp, liên tổ nhân dân tự quản. Ngoài ra, thông qua lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới, các doanh nghiệp, các tổ chức và nhân dân đóng góp trên 22 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động các xã, thị trấn đã khởi công xây dựng 2 tuyến lộ nhựa dài 3.000m, trải bê-tông 54 tuyến lộ dài 10.874m và xây 6 cây cầu bê-tông. Riêng xã Long Hòa vận động doanh nghiệp đầu tư 6,2 tỷ đồng xây dựng chợ nông thôn. 

Từ thực tế cho thấy, mô hình Tổ Dân vận ấp, khu phố bước đầu đã có nhiều ưu điểm và có tác dụng thiết thực. Thông qua công việc hàng ngày, các đảng viên thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời với chi ủy, chi bộ có chủ trương, biện pháp lãnh đạo kịp thời, giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh tại khu dân cư, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo đảm trật tự xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa…

Đông Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích