Ngày 25-6-2022, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19

Ngày 25-6-2022, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19