Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, cấp cứu kịp thời một bệnh nhân đặc biệt nguy kịch

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, cấp cứu kịp thời một bệnh nhân đặc biệt nguy kịch