Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

26/09/2022 - 05:23

BDK - Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh hiện nay là 80 xã, trong đó có 23 xã đạt 15 - 18 tiêu chí (TC), 39 xã đạt 10 - 14 TC và không có xã đạt dưới 10 TC. Trong 80 xã đạt chuẩn NTM, có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trung bình đạt TC trên xã là 16,74 TC/xã.

Quan tâm phát triển mạng lưới trường lớp ở các xã trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Lam

Quan tâm phát triển mạng lưới trường lớp ở các xã trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Lam

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tỉnh xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp được 71,32km đường giao thông nông thôn (16,9km đường nhựa, 23,91km đường bê-tông, nâng cấp, cải tạo 30,51km). Đã hoàn thành đổ bê-tông mặt đường 81 công trình thực hiện theo Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020.

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động trên địa bàn 142 xã là 109.542ha, đạt tỷ lệ 60%. Có 80 xã đạt về chỉ tiêu đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Hiện có 185 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó cấp học mầm non 40 trường, chiếm 24,69%; cấp tiểu học có 90 trường, chiếm 49,45%; cấp THCS có 43 trường, chiếm 32,08%; cấp THPT có 12 trường, chiếm 34,28%. Toàn tỉnh có 80 xã có trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã đạt chuẩn; 136 điểm lắp đặt trò chơi trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận với các loại trò chơi mới. 100% xã đều có điểm sinh hoạt cho người cao tuổi tại trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã, nhà văn hóa - khu thể thao các ấp. Có 344 nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt chuẩn.

Hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh cho người dân nông thôn tiếp tục được củng cố, hoàn thiện. Đến nay, tất cả các xã đều có trạm y tế đạt chuẩn. Toàn tỉnh có 336.958 căn nhà ở dân cư. Số nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng 279.158 căn, tỷ lệ 82,9%; còn 6.285 căn nhà tạm, dột nát, tỷ lệ 1,9%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã xây dựng NTM năm 2022 là 50 triệu đồng. Toàn tỉnh có 17.073 hộ nghèo, chiếm 4,26% và 17.011 hộ cận nghèo, chiếm 4,25% theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. Riêng tỷ lệ hộ nghèo của 142 xã là 3,64%.

Từ đầu năm 2022 đến nay, việc thực hiện Ngày Chủ nhật NTM được các địa phương trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Có 627 lượt xã thực hiện chủ đề môi trường, 22 lượt xã thực hiện chủ đề giao thông, 184 lượt xã thực hiện cả 2 chủ đề giao thông và môi trường, 122 lượt xã thực hiện các chủ đề khác, thu hút được 166.072 lượt người tham gia; trong đó, người dân tham gia chiếm 58,09% với tổng số tiền huy động được là 6,57 tỷ đồng.

Huy động nguồn lực hiệu quả

Tổng vốn huy động xây dựng NTM 9 tháng năm 2022 là 934,233 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương phân bổ 275,23 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 214,76 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 60,47 tỷ đồng); vốn tỉnh 157,820 tỷ đồng, vốn lồng ghép 342,734 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9-2022, vốn Trung ương giải ngân 10,7%, vốn tỉnh giải ngân được 64,63%, vốn lồng ghép giải ngân được 64,77%, ngân sách huyện huy động được 53,679 tỷ đồng, ngân sách xã 7,31 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 28,15 tỷ đồng, vốn người dân đóng góp 30,4 tỷ đồng, vốn khác 38,91 tỷ đồng. Riêng vốn tín dụng ngân hàng đã cho vay 24 ngàn tỷ đồng.

Đường về xã nông thôn mới Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Thu Huyền

Đường về xã nông thôn mới Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Thu Huyền

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, công tác xây dựng NTM luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo thúc đẩy tiến độ xây dựng NTM trong năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Trong 9 tháng qua, đã hoàn thành mục tiêu năm 2022 về xây dựng xã đạt chuẩn NTM, đạt 113,3%. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các cấp ngành, địa phương và người dân, nhất là ở những xã còn khó khăn nhưng vẫn vươn lên đi đầu trong xây dựng NTM. Nhiều địa phương tranh thủ huy động các nguồn lực tốt nên đã về sớm xây dựng xã NTM, NTM nâng cao.

Tuy nhiên, Bộ TC quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được Trung ương ban hành nhưng việc công bố các chỉ tiêu và công tác hướng dẫn của một số bộ, ngành Trung ương còn chậm ảnh hưởng đến công tác triển khai cụ thể hóa thực hiện tại địa phương. Nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình còn hạn chế so với mục tiêu khá cao của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Việc huy động nguồn lực từ người dân gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa.

Tiến độ xây dựng NTM còn chậm, tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh thấp hơn của khu vực và cả nước. Kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhưng chưa ổn định, các hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa thu hút nhiều thành viên tham gia. Hộ dân thoát nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ nghèo mới và tái nghèo vẫn còn cao. Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Bộ Tài chính chậm ban hành thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, tỉnh không giao kịp vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo thời gian quy định.

Toàn tỉnh có 130 hợp tác xã (HTX) thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 1.193 tổ hợp tác. Có 58 HTX thực hiện liên kết với doanh nghiệp. Các HTX chủ yếu liên kết với các doanh nghiệp để làm dịch vụ đầu vào như phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, vật tư phục vụ sản xuất để cung cấp cho các hộ thành viên. Đầu ra của sản phẩm là các đại lý, siêu thị, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đến nay, tỉnh đã tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP với 131 sản phẩm từ 3 sao trở lên; trong đó, có 67 sản phẩm 3 sao, 64 sản phẩm đạt 4 sao (16 sản phẩm tiềm năng 5 sao) với 54 chủ thể tham gia. Các sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đã trình Trung ương tham gia đánh giá phân hạng cấp quốc gia trong năm 2022. Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh đã phối hợp với địa phương và chủ thể thực hiện cập nhật thông tin 121 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên lên trang thông tin điện tử để quảng bá sản phẩm OCOP. Phối hợp với Văn phòng NTM Trung ương tổ chức lớp tập huấn giới thiệu cổng thông tin thương mại điện tử http://ketnoiocop.vn cho đối tượng là chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP nhằm hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh, HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối trực tiếp với thị trường, nhằm tăng cường khả năng tiêu thụ các sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN