Khởi sắc một phong trào

15/10/2010 - 08:04

Trong phát triển kinh tế - xã hội, thành tích nổi bật của xã Lương Phú (Giồng Trôm) thuộc về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa. Hiện nay, ở Lương Phú, số hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ trên 50%, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,87%, thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng/năm.

Đời sống ổn định, người dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Chủ tịch UBMTTQVN xã kiêm Phó Trưởng Ban vận động Nguyễn Thành Sang cho biết: Trong vận động người dân tham gia thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xã luôn chú trọng việc định hướng, làm cho người dân có ý thức, xem đây là lợi ích và vinh dự của mỗi người. Vì vậy, các thiết chế văn hóa từ gia đình đến xã đều được thực hiện tốt. Cụ thể, nhà nhà đều có cột cờ, hàng rào cây xanh…; ấp, xã có tụ điểm sinh hoạt văn hóa, đường sá được trải bê-tông, không còn cầu khỉ…
Về việc xây dựng giao thông, Chủ tịch UBND xã Đoàn Phương Tùng kể: Đầu năm 2010, xã được UBND tỉnh công bố xóa xong cầu khỉ và hoàn thành chương trình bê-tông hóa giao thông nông thôn. Ngoài ngân sách Nhà nước cấp, xã còn vận động các cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh hỗ trợ; đã xây dựng 170 cầu, 38km đường bê-tông (trong đó có 2km đường nhựa)…, với kinh phí trên 4 tỷ đồng. Thêm một dấu mốc nữa, năm 2008, Lương Phú là một trong bốn xã đầu tiên của huyện Giồng Trôm được Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho dân. Được biết, từ năm 2000-2009, xã xây dựng 40 nhà tình nghĩa, trên 250 nhà tình thương, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần làm cho xã Lương Phú ngày càng đổi mới.

 

Ngọc Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN