Khởi sắc phong trào xây dựng đời sống văn hóa

04/01/2010 - 10:04

Trong năm qua, cùng với sự phát triển chung của thành phố, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có những bước chuyển biến mới và đi vào chiều sâu, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng phát triển.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Bến Tre nói chung và phong trào xây dựng ấp – khu phố văn hóa nói riêng, đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhanh chóng đi vào cuộc sống. Năm 2009, kết quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác dụng to lớn đến việc phát huy nội lực của nhân dân và toàn xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phong trào này đã góp phần động viên nhân dân đoàn kết phát huy dân chủ, thực hiện theo quy ước ấp – khu phố văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thông qua cuộc vận động, các tổ chức Đảng và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở cơ sở tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2009, thành phố đã được công nhận mới 2 xã, phường văn hóa, nâng tổng số xã, phường văn hóa toàn thành phố là 9/16, 25.476 hộ gia đình văn hóa (đạt 96,03%), 70/70 ấp, khu phố đạt ấp, khu phố văn hóa; hộ nghèo giảm còn 1,89%; bộ mặt đô thị, cảnh quan môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp. Điểm nổi bật trong năm qua là sự đóng góp tích cực của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trọng điểm như đường vào cầu Hàm Luông (giai đoạn 2), cầu Bến Tre 1, bến xe khách tỉnh, sân vận động tỉnh…; đa số hộ dân trong khu vực giải tỏa thực hiện công trình đều chấp hành tốt chủ trương di dời của Nhà nước; sự tự nguyện đóng góp tích cực của nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng, tăng 30,77% so với năm 2008…

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2010, Ban Chỉ đạo Thành phố cũng như các xã, phường luôn xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của phong trào, vì vậy đòi hỏi công tác này phải luôn được đổi mới cả về nội dung và hình thức, trong đó các cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ ấp, khu phố, cán bộ tổ nhân dân tự quản phải là người nắm vững nhất, nhận thức sâu nhất về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, phải thật sự là những tuyên truyền viên tích cực nhất; gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt quy ước ấp, khu phố văn hóa, bên cạnh đó cần tiếp tục tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo, ban vận động thành phố, xã, phường, ấp, khu phố; tập trung và tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra công tác nâng chất xã, phường, ấp, khu phố văn hóa; xây dựng một số mô hình mẫu về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức và quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; thực hiện tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, quan tâm thực hiện hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa, đặc biệt là các tụ điểm văn hóa gia đình, sân tập luyện thể dục thể thao…

Với kết quả đạt được trong năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố Bến Tre tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố, là động lực, nền tảng xây dựng thành phố Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trần Khánh Dư

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN