Không lợi dụng tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp

14/09/2018 - 22:43

Không được vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy (ảnh mang tính chất minh họa).

Không được vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy.(ảnh mang tính chất minh họa).

Thông tư số 16 ngày 18-9-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định về tài trợ cho các cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân bắt đầu có hiệu lực.

Theo Thông tư, các đơn vị trường học không lợi dụng tài trợ cho GD để ép buộc đóng góp. Việc tài trợ phải đảm bảo các nguyên tắc: không quy định mức tài trợ bình quân và mức tài trợ tối thiểu; không coi huy động tài trợ là điều kiện để cung cấp dịch vụ GDĐT; không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở GD, hiện vật độc hại, nguy hiểm…

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại các trường được nhận tài trợ; khuyến khích các nhà tài trợ tự đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho các trường theo thỏa thuận.

Thông tư cũng nhấn mạnh, các trường không được vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy; thù lao trông giữ xe của học sinh; thù lao vệ sinh lớp học; khen thưởng cho giáo viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ, các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở GD.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định rõ các hình thức tài trợ, cách vận động, tiếp nhận tài trợ, cách quản lý, sử dụng tài trợ; công tác báo cáo tài chính và công khai tài chính cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Các trường hợp vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo Phó chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Nguyễn Trung Bắc, năm học 2017-2018, một số đơn vị trường học trong địa bàn tỉnh chi sai quỹ phụ huynh học sinh. Mức sai phạm không đáng nghiêm trọng. Để các trường tiếp nhận, sử dụng khoản đóng góp của phụ huynh hợp lý, phù hợp quy định của Bộ GD&ĐT, sắp tới ngành GD&ĐT sẽ thực hiện thanh tra việc thu đầu năm của một số trường. Từ đó, kịp thời phát hiện các nội dung thu trong năm và kịp thời nhắc nhỡ chấn chỉnh nếu có trường hợp sai quy định.

* Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở GD phổ thông. Theo đó, có 5 tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng cơ sở GD phổ thông, gồm: phẩm chất nghề nghiệp; quản trị nhà trường; xây dựng môi trường GD; phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Trong đó, năng lực sử dụng ngoại ngữ được đánh giá ở 3 mức: mức đạt (giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ); mức khá (chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên, học sinh trong trường); mức tốt (sử dụng ngoại ngữ thành thạo).

Theo thông tư này, hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một lần/năm vào cuối năm học; cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ 2 năm một lần vào cuối năm học; chu kỳ đánh giá có thể rút ngắn trong trường hợp đặc biệt.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích