Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở Chợ Lách

05/10/2018 - 13:21

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do ông Nguyễn Tấn Nhất - Phó giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn vừa đến huyện Chợ Lách kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở.

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Trần Văn Đém, cùng các thành viên trong hội đồng là đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp đoàn.

Năm 2018, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Chợ Lách tiếp tục phát triển về chất; hình thức tuyên truyền đa dạng, đi vào chiều sâu; góp phần chuyển tải các nội dung của pháp luật đi vào cuộc sống.

Hiện toàn huyện có 947 cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, đã thực hiện trên 1.300 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở 2 cấp, với gần 21.000 lượt người dự. Nội dung chủ yếu là: Hiến pháp; pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, ma túy, bạo lực gia đình, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức hòa giải ở cơ sở…100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện có bố trí tủ sách pháp luật. Toàn huyện có 20 câu lạc bộ pháp luật, với trên 700 thành viên. Năm 2018, huyện Chợ Lách tiếp nhận 175 vụ việc, đưa ra hòa giải 171 vụ việc, hòa giải thành 146 vụ việc, chuyển cơ quan chức năng 25 đơn, đang thụ lý xác minh hòa giải 4 đơn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tỉnh, huyện đã đặt vấn đề, thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá cao sự quan tâm và hiệu quả mà huyện Chợ Lách đã đạt được. Đồng thời, đoàn đề nghị địa phương, trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở.

Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN