Kiểm định đo lường phương tiện đo tiêu cự kính mắt và độ khúc xạ mắt

22/09/2021 - 06:17

BDK - Kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt và phương tiện đo độ khúc xạ mắt là yêu cầu bắt buộc khi đưa vào sử dụng. Mỗi phương tiện đo sẽ có quy trình kiểm định riêng do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành. Dưới đây là quy định về việc kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt và phương tiện đo độ khúc xạ mắt mà các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo cần hiểu để thực hiện đúng quy định.

Ảnh minh họa: Phương tiện đo tiêu cự kính mắt và phương tiện đo độ khúc xạ mắt.

Ảnh minh họa: Phương tiện đo tiêu cự kính mắt và phương tiện đo độ khúc xạ mắt.

Phương tiện đo tiêu cự kính mắt là phương tiện đo các trị số của thấu kính và lăng kính của mắt kính cầu và mắt kính loạn, để đánh dấu mắt kính chưa cắt và kiểm tra độ chính xác việc lắp mắt kính vào gọng kính.

Phương tiện đo độ khúc xạ mắt là phương tiện đo có số đọc liên tục hoặc hiện số được sử dụng để đo sai số độ khúc xạ của mắt.

Nói cách khác, phương tiện đo độ khúc xạ mắt còn gọi là máy đo độ khúc xạ, máy đo khúc xạ tự động… là thiết bị y tế chuyên dụng dùng để đo khúc xạ mắt nhằm xác định xem có bình thường hay không, thuộc loại: bình thường, cận thị, viễn thị hay loạn thị; nếu bị tật thì độ khúc xạ là bao nhiêu.

Về quy định về kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt và phương tiện đo độ khúc xạ mắt: Phương tiện đo tiêu cự kính mắt và phương tiện đo độ khúc xạ mắt là phương tiện đo lường nhóm 2 được quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26-7-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26-9-2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Theo đó, 2 loại phương tiện đo trên bắt buộc phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Về quy trình kiểm định: 2 phương tiện đo nhóm 2 trên phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành (ĐLVN 258:2014 Phương tiện đo tiêu cự kính mắt - Quy trình kiểm định; ĐLVN 363 : 2020 Phương tiện đo độ khúc xạ mắt - Quy trình kiểm định).

Biện pháp kiểm soát về đo lường: Cần kiểm định trong 3 trường hợp: kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng; kiểm định định kỳ; kiểm định sau sửa chữa.

Chu kỳ kiểm định định kỳ của phương tiện đo tiêu cự mắt kính và phương tiện đo độ khúc xạ mắt là 12 tháng.

Sau khi phương tiện đo kiểm định đạt các yêu cầu quy định theo quy trình kiểm định thì được niêm phong cơ cấu chỉnh (nếu có) và cấp chứng chỉ kiểm định (tem kiểm định, dấu kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định...) theo quy định. Nếu không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định thì không được cấp chứng chỉ kiểm định mới và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

Phương tiện đo độ khúc xạ mắt thường được sử dụng tại các cơ sở y tế có chức năng khám, điều trị về mắt. Còn đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh trong ngành nghề “mắt kính thuốc” đa số được trang bị đủ 2 loại phương tiện đo trên.

Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo có trách nhiệm chủ động liên hệ với các tổ chức đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận đủ năng lực cung cấp dịch vụ kiểm định 2 phương tiện đo trên để tiến hành kiểm định theo đúng quy định. Hiện tại, một số tổ chức có đủ năng lực cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt như: Viện Đo lường Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Hồ Chí Minh… Đối với phương tiện đo độ khúc xạ mắt thì đã cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, năng lực kiểm định sẽ được mở rộng trong thời gian sắp tới.

Đỗ Công Trứ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN