Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Lương Quới và huyện Giồng Trôm

16/04/2021 - 12:43

BDK.VN - Ngày 16-4-2021, đoàn công tác Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại UBBC xã Lương Quới và UBBC huyện Giồng Trôm.

Đi cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Văn phòng HĐND tỉnh, Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra danh sách niêm yết cử tri tại Ủy ban bầu cử xã Lương Quới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam kiểm tra danh sách niêm yết cử tri tại Ủy ban bầu cử xã Lương Quới.

Kiểm tra thực tế tại 2 đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá: Công tác triển khai, quán triệt, sự chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác bầu cử được địa phương thực hiện chu đáo, kịp thời. Công tác tuyên truyền về bầu cử tập trung thực hiện tốt. 2 đơn vị đã lập được các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định. Những vấn đề phát sinh đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến bổ sung. Công tác hiệp thương thực hiện đúng quy định đảm bảo cơ cấu, số lượng tỷ lệ. Sau hiệp thương lần ba xã Lương Quới còn 41 đại biểu bầu lấy 25 đại biểu; huyện Giồng Trôm còn 56 đại biểu bầu lấy 35 đại biểu; huyện, xã bước đầu đã rà soát niêm yết danh sách cử tri. Đặc biệt, 2 đơn vị chưa nhận đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị: UBBC xã Lương Quới và huyện Giồng Trôm thời gian tới cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Thực hiện các công việc còn lại từ nay đến khi bầu cử đúng quy định, thời gian. Quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đúng quy định; tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, nắm kỹ danh sách cử tri vãng lai. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong, sau bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBBC xã Lương Quới và huyện Giồng Trôm tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên đoàn kiểm tra để rà soát những việc làm được, chưa được có hướng khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, chú ý đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN