Kiểm tra công tác xây dựng thị trấn văn hóa

22/11/2010 - 07:38

Ngày 18-11-2010, ông Nguyễn Văn Trai - Phó Bí thư Huyện ủy Ba Tri, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện, cùng với Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo huyện tổ chức tổng kiểm tra công tác xây dựng Thị trấn văn hóa Ba Tri.

Ban Chỉ đạo huyện đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các ấp, khu phố. Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động, Thị trấn Ba Tri đã đạt được một số kết quả thiết thực. Hệ thống chính trị luôn được củng cố và đạt vững mạnh nhiều năm liền. Thị trấn có 7/7 ấp, khu phố văn hóa, có 2.661 hộ/2.763 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,3%. Kinh tế phát triển nhanh và khá bền vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn từng bước được xây dựng hoàn chỉnh. Đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, Thị trấn cũng còn một số tồn tại như: ý thức của người dân đối với cuộc vận động chưa cao; các thiết chế gia đình văn hóa thực hiện chưa tốt; cảnh quan môi trường, chất thải trong sinh hoạt, trong chăn nuôi chưa được xử lý tốt; một số tuyến đường chưa được nâng cấp; đáng lưu ý là tỷ lệ hộ nghèo, hộ sinh con thứ 3 còn cao.

Kết luận tại buổi tổng kiểm tra, ông Nguyễn Văn Trai biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt; đồng thời, ông cũng yêu cầu Thị trấn cần xây dựng kế hoạch, tìm những giải pháp cụ thể để khắc phục các mặt hạn chế, sớm xây dựng Thị trấn Ba Tri đạt chuẩn thị trấn văn hóa.

Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN