Kiểm tra phổ cập giáo dục THCS ở 3 huyện: Châu Thành, Mỏ Cày và Giồng Trôm

27/11/2007 - 09:15

Vừa qua các đoàn công tác của Sở Giáo dục -Đào tạo đã đến kiểm tra công tác phổ cập giáo ục THCS ở các huyện: Châu Thành, Mỏ Cày và Giồng Trôm. Ông Lê Ngọc Bữu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo làm trưởng đoàn.

Theo báo cáo , các huyện đã hoàn thành cơ bản công tác PC THCS. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế về kỹ thuật như số HS trong độ tuổi chưa tốt nghiệp tiểu học ở ngoài nhà trường, số HS bỏ học nhiều, một số xã đạt các tiêu chí nhưng chưa cao… Ông Lê Ngọc Bữu đã chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường cần có giải pháp tốt hơn để công tác PC THCS thật sự bền vững, không mang tính đối phó, chạy theo thành tích. Riêng các xã đã đạt, thì nên quan tâm nâng cao chất lượng, đánh giá đúng năng lực sư phạm của thầy cô giáo, vận động xã hội hóa, đặc biệt là ý thức trong phụ huynh để con em được đi học, không bị buộc nghỉ học với bất cứ lý do nào.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN