Kiến nghị các giải pháp để bình ổn thị trường trong nước

03/08/2008 - 15:01

Tổ Điều hành thị trường trong nước vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để đảm bảo giữ vững cân đối cung cầu các mặt hàng trọng yếu, bình ổn thị trường trong nước, giữ vững an ninh xã hội và phát triển kinh tế trong tháng 8/2008 và các tháng cuối năm 2008.

Theo đó, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, bảo đảm giữ vững cân đối cung cầu các mặt hàng trọng yếu với giá bán hợp lý và chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ, ổn định đời sống nhân dân. Trong đó, yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng vốn nhàn rỗi ở các địa phương để hình thành Quỹ bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát. Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý các hành vi lợi dụng việc tăng giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý các loại hàng hoá khác, nhất là những mặt hàng thiết yếu.


Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp Lệnh Giá và kịp thời triển khai thực hiện để đưa công tác quản lý giá vào nền nếp. Mặt khác, Bộ Tài chính còn phối hợp với các Bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tính toán giá thành các sản phẩm trọng yếu của nền kinh tế, kể cả các chi phí liên quan tới cước, cảng biển, vận tải, kho hàng... nhằm tăng cường công tác quản lý kinh tế có hiệu quả. Bộ trưởng các bộ ngành phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về giá bán các mặt hàng thuộc bộ quản lý, kể cả đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. UBND các tỉnh, thành phố Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các loại giá cước dịch vụ trên địa bàn và thiết lập tốt hệ thống thông tin thị trường, giá cả trên địa bàn.


Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp thực hiện chiến dịch quảng bá các loại hàng hoá Việt Nam chất lượng cao với giá bán thống nhất, hợp lý và hướng dẫn tiêu dùng hàng hoá tiết kiệm.


Bộ Công Thương có trách nhiệm sớm hoàn chỉnh Nghị định chống đầu cơ, găm hàng để tăng cường hơn nữa công tác quản lý thị trường, chống các hành vi gian lận thương mại nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh.


Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp v

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN