Kiến nghị Trung ương sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế

18/10/2018 - 19:55

Cử tri xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách kiến nghị Trung ương nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng không bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức là thân nhân người có công cách mạng, thân nhân lực lượng vũ trang phải mua BHYT của cán bộ, công chức, viên chức vì các đối tượng này đã hưởng chế độ BHYT dành cho thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân lực lượng vũ trang.

UBND tỉnh trả lời: Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế thì trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng tham gia. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức là thân nhân người có công cách mạng, thân nhân lực lượng vũ trang thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, qua ý kiến của cử tri, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh ghi nhận và sẽ báo cáo, kiến nghị với cơ quan cấp trên để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN