Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND

12/09/2010 - 08:06
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, việc kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND trong thời gian tới là công việc rất quan trọng và cũng rất cấp bách.

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội và Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) trong nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng chủ trì Hội nghị.

Góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp

Trong nhiệm kỳ 2004 - 2011 của HĐND và UBND các cấp, nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hoạt động và giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp, nước ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục ổn định và phát triển.

Tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm ước đạt trên 7%, mức tăng trưởng khá cao trong điều kiện khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu. GDP tính theo giá so sánh năm 2010 gấp 2 lần so với năm 2000; bình quân đầu người theo giá thực tế khoảng 1.160 USD, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra là 1.050 - 1.100 USD. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt coi trọng.

Hoạt động của HĐND, UBND các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phương thức hoạt động, lề lối làm việc có nhiều đổi mới. Quan hệ phối kết hợp Trung ương - địa phương, phối hợp giữa các địa phương có nhiều chuyển biến. Công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và bao quát toàn diện hơn trên các mặt hoạt động kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khoá X của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, chúng ta đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố.

Qua một năm rưỡi thực hiện, việc thí điểm đã đạt một số kết quả quan trọng bước đầu. Hội nghị này sẽ đánh giá, thảo luận sâu hơn về những kết quả đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục, những vấn đề mới nảy sinh để có phương án tổ chức phù hợp hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động của HĐND và UBND các cấp thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập như hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương vẫn chưa cao, vẫn chưa kịp thời bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh Chinhphu.vn

Tiếp tục tập trung cao độ xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ HĐND và UBND 2004 - 2011 sắp kết thúc, đất nước ta bước vào một giai đoạn mới, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và Chiến lược 10 năm 2011 - 2020 với nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Tình hình đó đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn của cả hệ thống chính trị và của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trong đó, các cấp chính quyền địa phương có vai trò và nhiệm vụ hết sức quan trọng, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương, tổ chức phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của nhân dân ở mỗi địa phương để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Huỳnh Đảm và các đại biểu - Ảnh Chinhphu.vn

Việc kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND trong thời gian tới là công việc rất quan trọng và cũng rất cấp bách. Thủ tướng khẳng định, cần tiếp tục tập trung cao độ xây dựng bộ máy Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về cải thiện, nâng cao đời sống và phát huy dân chủ của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, trao đổi thẳng thắn, đánh giá đúng kết quả đã đạt được cũng như những mặt chưa được trong thời gian qua về hoạt động của HĐND và UBND.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng, cần đánh giá nghiêm túc công tác kiện toàn và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên môn của HĐND và UBND, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay, rút ra những bài học thiết thực có thể vận dụng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác của HĐND, UBND trong thời gian tới.

Hội nghị sẽ diễn ra tới hết sáng 12/9.

 

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN