Kinh nghiệm chăm sóc bưởi da xanh của Hai Hoa

19/10/2007 - 13:38

Qua nhiều năm gắn bó với cây bưởi da xanh ruột hồng, ông Lê Văn Hoa, ở ấp Tân Phú, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách đã đúc kết nhiều kinh nghiệm hữu ích về giống bưởi này. Hai Hoa sẵn lòng chia sẻ vốn hiểu biết của mình để góp phần cùng những nhà vườn trồng bưởi da xanh nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện cuộc sống. Ông kể:

“… Điều chỉnh vị trí ra hoa, đậu trái trên cây bưởi da xanh theo ý muốn dễ thực hiện nhưng đòi hỏi phải quan tâm ngay từ khâu chọn giống và chăm sóc cây. Giống tốt, chăm sóc tốt, cây mới sinh trưởng và phát triển mạnh. Giải pháp này được thực hiện trên hệ thống nhánh nhện trong thân cây. Từng nhánh nhện là nơi cây ra hoa, đậu trái đạt năng suất và chất lượng theo ý muốn. Vấn đề đặt ra là phải tạo điều kiện để cây có thật nhiều nhánh nhện để ước lượng, cân đối và điều chỉnh ra hoa, đậu trái rãi vụ.

1. Chọn giống:

- Giống đúng nguồn gen.

- Cách nhân giống: Chiết cành hoặc ghép gốc bưởi.

- Nhánh bưởi khỏe mạnh, sạch bệnh, rễ và lá phát triển tốt.

2. Chăm sóc:

Trần Quốc (lượt ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN