Kinh tế của tỉnh duy trì được sự ổn định và phát triển

06/05/2011 - 07:45

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, những năm qua, Bến Tre cũng đã trải qua khó khăn chung với cả nước, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giá cả hàng hoá, dịch vụ không ngừng tăng, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của công nhân, người lao động ở một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn...

Mục tiêu được đặt lên hàng đầu của tỉnh hiện nay là ngăn chặn suy giảm, từng bước khôi phục và nâng cao tốc độ, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế để cải thiện và ổn định đời sống nhân dân. Bến Tre đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp; kinh tế của tỉnh duy trì được sự ổn định và chuyển biến theo hướng tiến bộ, kết cấu hạ tầng được tiếp tục đầu tư. Điểm nổi bật là công trình cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông được hoàn thành, mở ra vận hội mới cho Bến Tre trong phát triển kinh tế.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, kết hợp với đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm không mang tính công ích; thành lập mới các công ty TNHH một thành viên có 100% vốn Nhà nước đảm nhận cung ứng các dịch vụ công ích để thực hiện thống nhất theo Luật Doanh nghiệp. Song song đó, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tạo điều kiện hình thành và phát triển ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu vực Nhà nước. Hai khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng nhà máy, tạo ra nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho công nhân lao động trong tỉnh. Tính đến nay, số công nhân lao động toàn tỉnh đã hơn 60.000 người; trong đó có gần 7.000 người tham gia làm việc trong các nhà máy của 2 khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN