Tiểu Dự án cầu Rạch Miễu 2 đã bàn giao mặt bằng đạt 50% kế hoạch

Tiểu Dự án cầu Rạch Miễu 2 đã bàn giao mặt bằng đạt 50% kế hoạch