• Cơ bản hoàn thành giải ngân chính sách hỗ trợ người trồng dừa

  Cơ bản hoàn thành giải ngân chính sách hỗ trợ người trồng dừa

  10-10-2021 18:21

  Đến ngày 30-9-2021, có 8/9 huyện, thành phố thực hiện xong, đạt 100% việc chi kinh phí hỗ trợ cho người dân. Riêng huyện Ba Tri đạt 84%, còn 4 xã đang thực hiện cấp phát.

 • Tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế tập thể

  Tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế tập thể

  05-10-2021 11:37

  Mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2021, toàn tỉnh thực hiện xây dựng 6 hợp tác xã (HTX) kiểu mẫu, phát triển 15 HTX, 50 tổ hợp tác và nâng chất HTX hiện có. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ triển khai chậm, chỉ mới phát triển được 1 HTX và 11 tổ hợp tác.

 • Ngành nông nghiệp triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

  Ngành nông nghiệp triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

  04-10-2021 06:13

  9 tháng năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do xâm nhập mặn, dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống nông dân trong tỉnh. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 • “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”

  “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”

  04-10-2021 06:13

  Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phát động phong trào thi đua trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch Covid-19.

 • Thạnh Phú phục hồi kinh tế trong tình hình mới

  Thạnh Phú phục hồi kinh tế trong tình hình mới

  04-10-2021 06:13

  Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện nhà đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, đoàn kết để cùng nhau phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đưa huyện trở lại màu xanh trên bản đồ Covid-19.

 • Kết quả thực hiện Nghị quyết trong 9 tháng năm 2021

  Kết quả thực hiện Nghị quyết trong 9 tháng năm 2021

  04-10-2021 06:13

  Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2021, Thạnh Phú cơ bản đảm bảo, tuy nhiên các chỉ tiêu hơi chậm. Hiện có 5/28 chỉ tiêu đạt vượt, 8 chỉ tiêu đạt trên 50%, 3 chỉ tiêu đạt dưới 50% và 12 chỉ tiêu cuối năm mới có cơ sở đánh giá.

 • Hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh

  Hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh

  01-10-2021 06:13

  Trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương về nông nghiệp (NN), nông dân và nông thôn, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện các chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh, đến nay, ngành NN tỉnh đạt kết quả khả quan.

 • Giải pháp phát triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội

  Giải pháp phát triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội

  25-09-2021 18:35

  Theo Tổng cục Thủy sản, dịch bệnh, giãn cách tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL kéo dài, toàn bộ chuỗi sản xuất, cung ứng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giá cá tra nguyên liệu tiếp tục giảm.

 • Tiến độ phát triển hợp tác xã chậm do ảnh hưởng dịch Covid-19

  Tiến độ phát triển hợp tác xã chậm do ảnh hưởng dịch Covid-19

  24-09-2021 18:57

  Theo Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ thực hiện xây dựng 6 hợp tác xã (HTX) kiểu mẫu, phát triển 15 HTX, 50 tổ hợp tác và nâng chất HTX hiện có (theo chỉ đạo của UBND tỉnh) gặp rất nhiều khó khăn.

 • Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã xuất hiện tại huyện Châu Thành

  Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã xuất hiện tại huyện Châu Thành

  24-09-2021 18:57

  Hiện tại, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò (VDNC) đã xuất hiện trên địa bàn xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Trước tình hình đó, ngày 24-9-2021, UBND tỉnh đã có công văn số 5789 về thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

 • Phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022

  Phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022

  24-09-2021 11:41

  Ngày 23-9-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đã ký ban hành kế hoạch (số 5782) của UBND tỉnh về phục hồi, phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

 • Kiểm soát sâu đầu đen hại dừa bằng nuôi ong ký sinh Habrobracon hebetor

  Kiểm soát sâu đầu đen hại dừa bằng nuôi ong ký sinh Habrobracon hebetor

  24-09-2021 11:41

  UBND tỉnh vừa thống nhất cho chủ trương giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nhân nuôi ong ký sinh Habrobracon hebetor kiểm soát sâu đầu đen hại dừa trên địa bàn tỉnh.