Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh làm việc với Chi cục Thủy sản

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh làm việc với Chi cục Thủy sản