Họp kiểm tra công tác tổ chức Họp mặt doanh nghiệp tỉnh Bến Tre

Họp kiểm tra công tác tổ chức Họp mặt doanh nghiệp tỉnh Bến Tre