Kịp thời chấn chỉnh công tác dạy thêm, học thêm

21/10/2018 - 19:30

Quyền Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Văn Hùng cho biết, kết quả thanh tra công tác dạy thêm, học thêm (DTHT) và các khoản thu chi đầu năm học 2018-2019 không có trường hợp lạm thu trong các trường. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được vận động thu, chi đúng quy trình, quy định của Thông tư số 55 của Bộ GD&ĐT; tổ chức DTHT cơ bản theo Thông tư số 17 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 17 của UBND tỉnh quy định về DTHT.

Tuy nhiên, một vài nội dung chi không đúng Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 55. Cụ thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh một vài trường chi các khoản không phục vụ trực tiếp cho hoạt động dạy học. Vẫn còn trường xếp loại học lực học sinh/nhóm lớp không tương đương nhau; giáo viên trực tiếp dạy thêm trực tiếp thu tiền học sinh và nộp cho trường... Điều này sai với Khoản 4 Điều 3 và Khoản 2, khoản 4 Điều 5 của Thông tư số 17.

Các hạn chế tồn tại trong công tác DTHT và các khoản thu chi đầu năm của các trường, sở đã có chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời. Bước đầu đoàn thanh tra nhắc nhở và hướng dẫn các trường thực hiện theo đúng quy định. “Đoàn thanh tra sẽ có hình thức xử lý đối với các trường đã được nhắc nhở nhưng vẫn để xảy ra tình trạng DTHT và thu chi không phù hợp với quy định”, Quyền Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Phạm Văn Hùng lưu ý.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN