Kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội

12/06/2018 - 20:15

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Cao Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H. Hiệp

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Cao Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H. Hiệp

Ngày 12-6-2018, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Cao Văn Dũng chủ trì hội nghị.

6 tháng qua, các địa phương, đơn vị đã tích cực tuyên truyền thành tựu đổi mới của đất nước, vấn đề về biển, đảo, công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền bằng nhiều hình thức đa dạng, sâu rộng trong nhân dân. Công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước được quan tâm. Tổ chức tuyên truyền đi sâu vào hoạt động, có nhiều bài viết phản bác thông tin sai trái, góp phần ổn định tình hình an ninh tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đánh giá cao hoạt động của Ban chỉ đạo, các cơ quan thông tin truyền thông đã kịp thời thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận khá tốt. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, kịp thời thông tin công tác đối ngoại của Đảng, kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cần có nhiều bài viết phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội trước kỳ họp Quốc hội sắp tới. Ngoài ra cần tuyên truyền hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện các chương trình lớn của Tỉnh ủy như: Đồng khởi mới, Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp…                                 

T. Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN