Kịp thời xử lý vi phạm về hoạt động nhạc sống

16/03/2016 - 08:16

Để tăng cường việc quản lý tình trạng hoạt động nhạc sống tràn lan đang gây bức xúc trong nhân dân, UBND tỉnh có Công văn số 1038 ngày 10-3-2016 về vấn đề trên.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, phổ biến đầy đủ các quy định, tổ chức đăng ký hoạt động và cam kết thực hiện đúng quy định đến tất cả các cơ sở dịch vụ trong tháng 4-2016; thiết lập đường dây nóng và công bố cho mọi người biết, kịp thời xử lý mọi tin báo. Chủ động phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức hát nhạc sống đến tổ nhân dân tự quản; hướng dẫn cách bố trí loa gây ảnh hưởng thấp nhất đến các hộ xung quanh (nên quay mặt loa vào nhà người có nhu cầu hưởng thụ). Cần quản lý chặt số cơ sở hoạt động nhạc sống, yêu cầu phải thực hiện cam kết và tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện các cam kết.

Các xã, phường, thị trấn phải thiết lập đường dây nóng và phổ biến cho mọi người biết để báo tin hành vi vi phạm và tổ chức xử lý kịp thời khi người dân phát hiện. Nơi nào để xảy ra vi phạm có dư luận bức xúc hoặc bị phản ánh với cấp trên thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi đó phải chịu trách nhiệm kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật với UBND cấp trên.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải tăng cường công tác phối hợp với chính quyền để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định pháp luật hiện hành; động viên mọi người hãy sống không chỉ cho mình mà phải có trách nhiệm với người khác.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN