Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Thạnh Phú: Chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề bức xúc

04/07/2018 - 14:34

 Bầu bổ sung thành viên UBND huyện.

Bầu bổ sung thành viên UBND huyện.

Trong hai ngày 3 và 4-7-2018, HĐND huyện Thạnh Phú khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp, đại biểu đã tham gia thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội huyện.

Điển hình như việc quản lý khai thác khu vực cồn Bửng; quan tâm hỗ trợ người trồng lúa; những hạn chế trong quản lý nuôi tôm biển, lấy nước mặn nuôi tôm trong vùng ngọt hóa; cần đẩy mạnh tuyên truyền về việc xử phạt nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch theo quy định; việc chi sai trong hỗ trợ tiền điện cho đối tượng nghèo với tổng số tiền khoảng 45 triệu đồng; việc quản lý đất rừng; diện tích rừng chết chưa có kết luận nguyên nhân; về cấp quyền sử dụng đất; giải pháp xử lý nghiêm các trường hợp vay vốn đã tới hạn… Về vấn đề chất vấn của các đại biểu, lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban đã tiếp thu, trực tiếp giải đáp, trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Ngoài ra, tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã thực hiện quy trình bầu bổ sung thành viên UBND huyện. Kết quả, ông Võ Văn Hiện - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Nguyễn Văn Tưởng - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã trúng cử thành viên UBND huyện. Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện có 17 thành viên. Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa XI đối với ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Đến nay, có tổng số 33 đại biểu HĐND huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Bé Năm nhấn mạnh: HĐND huyện đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện, đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả các vấn đề trọng tâm được nêu và thông qua tại kỳ họp. Trong đó, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Bé Năm lưu ý những ý kiến đóng góp về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; phát huy lợi thế ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp…

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN