Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc vào sáng 20-7-2021

17/07/2021 - 17:31

Chiều 17-7-2021, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công rất tốt đẹp; đặc biệt, chúng ta đang tích cực triển khai công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 đợt dịch bùng phát lần thứ tư với diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm ở các địa phương trong cả nước.

Kỳ họp lần này có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung Quốc hội sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế- xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20-7-2021 tại Nhà Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 11,5 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 31-7-2021). Để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, thời gian qua, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình kỳ họp; các điều kiện bảo đảm và phương thức tổ chức kỳ họp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thông tin cụ thể về nội dung, chương trình kỳ họp tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành khoảng 3 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội,  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đồng thời, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội cũng sẽ quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh (nếu có); phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Theo ông Vũ Minh Tuấn, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) , ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng thời, Quốc hội xem xét, quyết định về: Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trả lời nhiều câu hỏi mà báo chí quan tâm liên quan đến việc thực hiện quy trình, công tác nhân sự kỳ họp, công tác phòng chống dịch; cho biết hiện nay Ban Tổ chức kỳ họp cũng có báo cáo về các trường hợp đại biểu là F1, những đại biểu từ vùng có dịch về... tất cả những đại biểu này Quốc hội đều có các phương án phù hợp, khả thi để bảo đảm an toàn cho kỳ họp; đồng thời các kịch bản, kế hoạch cụ thể trong xử lý tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh cũng đã được chuẩn bị.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng khẳng định, việc rút ngắn thời gian kỳ họp đã được tính toán rất kỹ lưỡng, chặt chẽ và đạt sự thống nhất cao. Việc rút ngắn chương trình kỳ họp nhưng vẫn bảo đảm được yêu cầu, chất lượng kỳ họp; việc rút ngắn này là để các vị lãnh đạo, các đại biểu có thể sớm về địa phương, đơn vị, tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch cũng như thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KTXH, bảo đảm an sinh xã hội.

Về công tác nhân sự Chính phủ, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, trước mắt, theo đề án cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ, nhiệm kỳ này, Chính phủ sẽ có 27 chức danh, trong đó có Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Đề án đã được xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở đánh giá tổng kết nhiệm kỳ Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và trên cơ sở cân nhắc tổng thể công tác cán bộ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về định hướng cụ thể đối với Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ trong nhiệm kỳ này.

Nguồn: chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN