Kỳ họp lần thứ 12-HĐND-tỉnh Bến Tre- khóa VII

12/12/2007 - 14:03

Hôm nay, HĐND tỉnh Bến Tre tiến hành  kỳ họp thứ 12, khóa VII để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2007 và quyết định phương hướng nhiệm vụ năm 2008, đồng thời bàn sâu một số chuyên đề mang tính giải pháp đột phá để thực hiện nghị quyết đã đề ra. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng quí khách đến tham dự kỳ họp; chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã; các vị cử tri, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã đến tham dự góp ý kiến và đưa tin cuộc họp.

Thưa quí vị đại biểu

Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp lần này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2007, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2008; kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008; quyết toán ngân sách tỉnh năm 2006; kết quả thu, chi ngân sách tỉnh năm 2007; dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2008.

 

Đồng thời bàn sâu các chuyên đề: biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre; chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2020; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; tổng kết thực hiện đề án tổng quan qui hoạch đào tạo cán bộ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2000-2010; tổng kết thực hiện qui hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2010; tổng kết thực hiện đề án phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2000-2010; các đề án thành lập: phường Phú Tân, thị xã Bến Tre, xã mới Hưng Phú, Phú Mỹ huyện Chợ Lách, Tân Hội huyện Mỏ Cày, tách huyện Mỏ Cày thành 2 huyện: huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc; các tờ trình: Qui định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực hiện từ ngày 1-1-2008; thoái trả thủy lợi phí cho nhân dân huyện Ba Tri và miễn, giảm thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre, từ năm 2007 trở đi; chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao; thu phí qua phà Mỹ An, qua cầu Cống Đá (Thạnh Phú).

 

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng xem xét: các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2007, chương trình  giám sát năm 2008; tình hình thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2007

Huỳnh Văn Be - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN