Kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Bến Tre khóa XI

15/05/2017 - 07:21

HĐND tỉnh (khóa XI) nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 5 - kỳ họp bất thường nhằm xem xét miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố và bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Huỳnh Vĩnh Khánh; bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố đối với ông Huỳnh Vĩnh Khánh; bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Phạm Đông Thuận.

Sau kỳ họp, HĐND thành phố sẽ hoàn thiện các thủ tục, trình HĐND tỉnh phê duyệt kết quả bầu cử.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN