Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa - thể thao

14/10/2018 - 20:20

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa - thể thao với Sở Văn hóa, Thể thao TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2021.

Theo nội dung thỏa thuận, hai sở sẽ tập trung hợp tác phát triển trên các lĩnh vực văn hóa - thể thao theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hai bên cùng có lợi… nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về văn hóa, thể thao của hai địa phương. Hàng năm, hai sở thống nhất kế hoạch triển khai cụ thể những nội dung đã đề ra trong bản thỏa thuận; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của mỗi địa phương. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đảm bảo hoàn thành những nội dung đã ký kết.

Trên cơ sở bản thỏa thuận hợp tác, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hai sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế để chủ động xây dựng chương trình hợp tác theo từng lĩnh vực, từng thời điểm cụ thể để triển khai thực hiện.

C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN