Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

28/07/2009 - 14:24

Trong 80 năm qua, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, hào hùng của giai cấp công nhân.

Sáng nay (28/7) tại Cung văn hoá hữu nghị Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 2. Đến dự có Chủ  tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An;  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm… Tham dự Lễ kỷ niệm có 1.500 công đoàn viên ưu tú, đại diện cho hàng triệu công đoàn viên ưu tú, công nhân viên chức lao động trong cả nước; đồng chí Mavoricot, Tổng thư ký Liên hợp công đoàn thế giới và đại diện tổ chức công đoàn các nước:

Diễn văn do ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đọc tại Lễ mít tinh nêu rõ chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam. Ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Công hội đỏ Bắc Kỳ ra đời - tổ chức công đoàn đầu tiên ở Việt Nam, tiền thân của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay. Chặng đường cách mạng 80 năm xây dựng và trưởng thành của công đoàn Việt Nam, đương đầu với vô vàn khó khăn, thử thách và nhiều lần phải thay đổi tên gọi theo từng giai đoạn lịch sử, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng dù ở bất kỳ hoàn cành nào, Công đoàn Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, hào hùng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 10 Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 20 về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương. Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động luôn nhận thức sâu sắc: Lợi ích của mỗi cá nhân luôn gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của giai cấp, của dân tộc, nâng cao tinh thần tương thân tương ái. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua lao động gió, lao động giỏi, lao động sáng tạo… Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu đến năm 2013 kết nạp thêm ít nhất 1,5 triệu đoàn viên công đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích to lớn của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cả nước trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng và Nhà nước ta xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh; tạo điều kiện để mọi công nhân, viên chức, lao động phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công đoàn Việt Nam có vai trò quan trọng trực tiếp chăm lo xây dựng giai cấp công nhân. Mọi hoạt động của Công đoàn phải thực sự hướng về cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn sản xuất và đời sống đặt ra, gắn với phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy tối đa các nguồn lực trong công nhân, viên chức, lao động; nhạy bén phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng thành phong trào chung. Công đoàn chủ động đi sâu nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những đòi hỏi bức xúc của cơ sở, tập hợp trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, đồng thời tạo điều kiện và tổ chức để họ phát huy tốt nhất quyền làm chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh. Vận động, tập hợp, tổ chức để công nhân, viên chức, lao động phát huy bản chất, truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, của dân tộc, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực lao động, cống hiến, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị công đoàn Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, thu hút ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, lao động tự giác gia nhập và tham gia hoạt động Công đoàn. Quan tâm hơn nữa công tác phát triển Đảng trong công nhân, viên chức, lao động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và hoạt động Công đoàn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần giúp cho Đảng, Nhà nước có đầy đủ căn cứ khoa học đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gắn Huân chương Sao Vàng lần thứ hai, phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta lên cờ truyền thống của Công đoàn Việt Nam.

** Sáng nay (28/8), tại Công viên Lam Sơn, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm chuyên đề “Công đoàn Việt Nam – 80 năm xây dựng và phát triển”.

Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh giới thiệu lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động qua các thời kỳ, những thành tựu đạt được của Công đoàn Việt Nam và Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh trong đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5/8.

** Công đoàn Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông tỉnh Kon Tum luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động; phát huy tốt vai trò dân chủ trong việc xây dựng các nội quy, quy chế cơ quan; thường xuyên giữ mối liên hệ cấp ủy chi, Đảng bộ tích cực bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Ông Phạm Quý Mão, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông tỉnh Kon Tum cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam 28/7, ngay từ đầu năm, Công đoàn Công ty  đã phát động phong trào thi đua rộng khắp trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công nhân lao động và đã tổ chức đăng ký giao ước thi đua đến các công đoàn bộ phận và tổ công đoàn. Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền - giáo dục cho cán bộ đoàn viên người lao động hiểu và nắm được 80 năm lịch sử Công đoàn Việt Nam./. 

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN