Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn nghiêm túc

06/06/2012 - 08:04

* Kết quả thi được công bố vào ngày 18-6-2012.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế. Đây là lần đầu tiên Bến Tre không có trường hợp vi phạm qui chế thi (cả thí sinh và giám thị coi thi).

Việc sao, in đề thi và vận chuyển đề thi đến các hội đồng thi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nội dung các đề thi đều nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi đảm bảo kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng, đồng thời phân hóa được đối tượng học sinh.

Tổng số thí sinh bỏ thi trong toàn tỉnh so với đăng ký là 0,22% đối với hệ giáo dục phổ thông và 1,55% đối với hệ giáo dục thường xuyên. Hội đồng chấm thi huy động 40 cán bộ quản lý, giáo viên làm nhiệm vụ lãnh đạo, cùng 340 cán bộ, giáo viên làm giám khảo. Hôm nay, ngày 6-6-2012, Hội đồng bắt đầu làm việc đến hết ngày 18-6-2012. Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố vào ngày 18-6-2012.   

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN