Kỳ vọng đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng

22/01/2021 - 07:06

BDK - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021 tại Hà Nội. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá thành tựu 5 năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Toàn Đảng, dân, quân cả nước đang hướng về đại hội với một kỳ vọng lớn lao là đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, ngày càng văn minh và giàu đẹp. Trước thềm đại hội, Báo Đồng Khởi ghi nhận một số ý kiến của lãnh đạo các ngành, đoàn thể, địa phương.

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bùi Thanh Khởi

Trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng lần thứ X của tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã góp phần rất lớn trong thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Cụ thể, CCB đã cùng ra sức bảo vệ Đảng, chính quyền; tham gia thực hiện nghị quyết đại hội về công tác xóa nghèo trong hội viên CCB. Thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước trong tổ chức các cấp hội. Chúng tôi tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội.

Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm qua, Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh 5 năm liền. Đây là một khích lệ lớn để hội tiếp tục hoạt động có hiệu quả hơn. Cụ thể, chúng tôi thực hiện xóa nghèo với mô hình “5+1” là trên 80% và sẽ phấn đấu hết nhiệm kỳ  có 100% hội viên CCB không còn hộ nghèo (hiện toàn hội có 28,8 ngàn hội viên).

Hướng về Đại hội XIII của Đảng, với vai trò Hội CCB, chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ra sức bảo vệ Đảng, chính quyền. Chúng tôi xin chúc đại hội sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra các đồng chí lãnh đạo ưu tú vì nước, vì dân, để lãnh đạo đưa đất nước trong 5 năm tới phát triển theo kịp các nước trong khu vực, thế giới, ngày càng giàu mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Riêng đối với Hội CCB, chúng tôi mong Đảng, Nhà nước quan tâm đế tổ chức Hội CCB trở thành một tổ chức chính trị vững chắc bảo vệ Đảng, chính quyền và người dân.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng

Đại hội Đại biểu toàn quốc là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và xây dựng chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra hạn chế, tồn tại hiện nay, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Thu Phượng

Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Giồng Trôm kỳ vọng các đại biểu dự Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đủ tâm, đủ tầm và đạo đức cách mạng, đủ sức đảm đương trọng trách lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng đại hội lần này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể, nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tích cực đưa Nghị quyết của Đảng đến với các hội viên, phụ nữ. Việc triển khai, thực hiện có hiệu quả đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận và tích cực thực hiện. Từ đó, đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần vào những thành tựu chung của tỉnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát huy truyền thống xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện thành công các phong trào thi đua, cuộc vận động, có giải pháp hiệu quả hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát huy tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn. Phương thức hoạt động được đổi mới phù hợp, linh hoạt trong lựa chọn ưu tiên, trọng tâm trọng điểm đáp ứng nhu cầu. Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa hội viên, phụ nữ với Đảng, Nhà nước trong phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tích cực góp phần xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới.

Phụ nữ Việt Nam hiện chiếm 50,2% dân số cả nước, với khoảng 71,24% phụ nữ tham gia lực lượng lao động, cao hơn mức trung bình thế giới. Lao động nữ đã và đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế đất nước. Do đó, tôi kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ nêu bật được vị trí, vai trò cũng như tạo điều kiện để phụ nữ thực sự là một nguồn nhân lực quan trọng, nền tảng tiến tới bình đẳng giới, qua đó đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Từ Đại hội XIII, tôi mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ ban hành đầy đủ các chủ trương, quan điểm đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị. Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia có thể chế và hệ thống chính sách luật pháp tạo sự chuyển biến về giới. Tạo cơ hội cho phụ nữ phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Mang lại cơ hội tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế, khởi nghiệp cho phụ nữ góp phần phát triển toàn diện của phụ nữ và sự thịnh vượng của đất nước.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có sự tham gia đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội các cấp. Nổi bật nhất là công tác tập hợp, giáo dục, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Động viên đoàn viên, thanh niên phấn đấu vươn lên cả trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày. Công tác tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên được đặc biệt quan tâm. Trong đó, đã phát huy được vai trò của lớp thanh niên “Đồng khởi mới”. Đoàn đã phát động cổ vũ, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, nhất là trong việc thành lập doanh nghiệp, khởi nghiệp.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường

Là cán bộ Đoàn, lần đầu tiên được tham dự Đại hội XIII của Đảng, bản thân cảm thấy rất tự hào. Với trách nhiệm là một đại biểu của tỉnh, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình, nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến tại đại hội. Tôi sẽ mang những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà nói riêng, người dân nói chung gửi đến đại hội.

Trong đại hội này, tôi cũng như các bạn đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà kỳ vọng đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội sẽ đề ra được những quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng mong muốn đại hội sẽ dành nhiều tình cảm cho thế hệ thanh niên Việt Nam, có những định hướng để phát huy vai trò thanh thiếu niên Việt Nam trong đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Phú Lâm Toàn Thắng

Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện Thạnh Phú thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đảng bộ huyện không ngừng phát triển vươn lên sánh vai với các huyện trong tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Phú Lâm Toàn Thắng

Để thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện Thạnh Phú quyết tâm thực hiện công việc ngay từ đầu năm đạt kết quả cao nhất, như: Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, thay thế khẩu hiệu mới, các cụm pa-nô để chào mừng. Kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là chào mừng sự kiện trong đại của đất nước đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, huyện còn triển khai đầu việc ngày đầu năm; bắt tay xây dựng các xã nông thôn mới để tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới, hỗ trợ các dự án điện gió để đẩy nhanh tiến độ.

Các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm: Dự án thủy lợi Nam Bến Tre giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành đóng cống ngăn mặn. Các công trình đạt chuẩn quốc gia về trường học, như: khánh thành Trường Tiểu học và Mẫu giáo Thới Thạnh, Trường Tiểu học Bình Thạnh; khởi công Trường THCS Thị trấn và Tiểu học Tân Phong. Khánh thành Khu Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển; đường ĐX 02, xã An Nhơn.

Đảng bộ huyện Thạnh Phú luôn kỳ vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng để lãnh đạo đất nước vươn cao và vươn xa hơn nữa, nâng cao đời sống nhân dân ngang tầm với khu vực và châu lục. Đảm bảo an ninh nông thôn để an dân cùng cả nước phát triển. Tiếp tục quyết liệt   đối với công tác chống tham nhũng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.  

Hữu Hiệp - Ánh Nguyệt - Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN