Làm gì để hạn chế hiện tượng nghêu chết?

01/03/2012 - 17:21

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, những tháng đầu năm 2012, điều kiện môi trường diễn biến bất lợi cho sự phát triển của con nghêu. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng nghêu chết trong thời gian tới, Chi cục Nuôi trồng thủy sản đề nghị các hợp tác xã (HTX) nghêu khẩn trương thực hiện tốt bốn giải pháp quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý giải pháp thu hoạch nghêu thịt càng sớm càng giảm nguy cơ thiệt hại.

Tại thời điểm tháng 3 này, các HTX phải theo dõi chặt chẽ sự biến động của thời tiết, môi trường nước và phân công cán bộ thực hiện việc đo đạc các yếu tố môi trường hàng ngày như: độ mặn, nhiệt độ, độ pH… để ghi vào sổ nhật ký. Thường xuyên theo dõi tình hình phát triển của nghêu nuôi, kiểm tra tình trạng sức khỏe, mật độ phân bố nghêu theo từng vùng, từng khu vực để có giải pháp quản lý phù hợp. Đối với các khu vực nghêu giống có mật độ cao và khu vực nghêu có nguy cơ chết cao, cần tiến hành san thưa hoặc di dời đến khu vực nuôi an toàn. Trường hợp san thưa nghêu giống nếu thấy mật độ còn cao (trên 200 con/m2), thì các HTX bán bớt nghêu để giảm thiệt hại. Đối với nghêu thịt có thể thu hoạch được, các HTX cần có kế hoạch thu hoạch sớm. Khi nghêu nuôi có dấu hiệu bất thường hoặc bị chết, Chi cục Nuôi trồng thủy sản đề nghị các HTX phải báo cáo ngay về ngành chức năng để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

C. T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN