Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày

15/02/2009 - 13:18

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Cuộc vận động xây dựng đạo đức trước hết là động viên, khuyến khích mỗi người tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc

Tiếp tục Hội nghị sơ kết 2 năm (2007-2008) thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khai mạc sáng nay 14/2, các đại biểu đã thảo luận về các kinh nghiệm cũng như đề ra các giải pháp thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo tham luận của đại diện Đảng bộ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, quán triệt tư tưởng của Bác Hồ, quận 1 chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu bằng đổi mới cơ chế quản lý và chọn bố trí người đứng đầu có năng lực và có quyết tâm đổi mới cải cách. Quận 1 chủ trương cải cách phải quyết liệt nhưng có lộ trình và phải cố gắng “giữ gìn đoàn kết nội bộ như giữ gìn con ngươi của mắt mình” như Bác Hồ đã dạy.

Thấm nhuần lời Bác dạy “cán bộ là công bộc của dân, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, Quận 1 tập trung cải tiến đổi mới nâng chất công tác giải quyết hồ sơ hành chính để phục vụ cho dân ngày càng tốt hơn. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và nhiều hoạt động liên thông để giảm thời gian đi lại, giảm giấy tờ phải nộp, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ, kể cả thực hiện dịch vụ công qua mạng (như: cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trích lục các giấy tờ hộ tịch, đăng ký lao động, đăng ký mã số thuế, …)

Đến nay, 5.500 doanh nghiệp theo phân cấp quản lý Chi cục thuế Quận 1 đã quản lý qua mạng bằng mã vạch 02 chiều, hiện doanh nghiệp tự kê khai tự nộp thuế qua ngân hàng (80%), kho bạc (20%). Đối với hộ kinh doanh cá thể được công khai ổn định thuế 01 năm giúp cho người kinh doanh an tâm phát triển. Mặt khác, hộ kinh doanh nộp trực tiếp tiền thuế vào kho bạc, Chi cục thuế Quận 1 không còn thu tiền mặt nên khó dẫn tới việc viên chức thuế chiếm dụng tiền thuế để tiêu cực, số tiền nộp thuế được nối mạng giữa Kho bạc với Chi cục thuế hàng ngày.

Còn theo ông Nguyễn Thái Học, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, một trong những nội dung Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Hinh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm”.

Việc này được thực hiện bắt đầu từ công tác cán bộ. Một trong những nhiệm vụ Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Huyện quan tâm là phải chấn chỉnh lề lối làm việc, lập lại trật tự kỷ cương tại các cơ quan công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quá trình học tập tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Bác phải gắn với việc thực hành trong từng hành vi của cán bộ, đảng viên. Do vậy đến nay, giờ giấc làm việc ở tất cả các cơ quan, đơn vị của Huyện được thực hiện khá nghiêm túc, phong cách, tác phong của cán bộ khá chuẩn mực; kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, quy chế của cơ quan, đơn vị được giữ nghiêm. Cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc; cán bộ làm việc chây lười, trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng không tiến bộ sẽ bị thay thế. Nhờ vậy thái độ, tác phong, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ Huyện đến cơ sở có bước chuyển biến mạnh mẽ so với trước đây, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, các bài tham luận đều thể hiện sự thống nhất cao trong đánh giá kết quả và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Cuộc vận động năm 2009; đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động cho rằng, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trước hết, cần có sự thống nhất cao về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động để đánh giá đúng kết quả triển khai Cuộc vận động.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn, có nội dung phong phú và có mối quan hệ hữu cơ, chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng, với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận động không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Theo Tổng Bí thư, kết quả trực tiếp của việc triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có mối quan hệ và chịu ảnh hưởng một cách khách quan từ kết quả của các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội khác. Những yếu kém của các lĩnh vực này có thể coi vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của việc triển khai Cuộc vận động.

Những hạn chế trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sự chậm chạp và ít hiệu quả trong cải cách hành chính; sự yếu kém trong quản lý kinh tế, xã hội, cả vĩ mô và vi mô; những thiếu sót trong công tác cán bộ, trong quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ… đã tác động không nhỏ đến niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ hưu trí vào Cuộc vận động, từ đó ảnh hưởng đến việc triển khai và hiệu quả xã hội của Cuộc vận động.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến yêu cầu cần nhận thức, đánh giá đúng đắn những kết quả đạt được để củng niềm tin, quyết tâm đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong những năm tới. Cần coi trọng sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong Đảng và trong xã hội về Cuộc vận động và về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động xây dựng đạo đức trước hết là động viên, khuyến khích mỗi người tự giác, tự mình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng, nên nhận thức đúng đắn có vai trò rất quan trọng đối với việc làm theo. Việc nâng cao nhận thức, tạo ra nhận thức đúng đắn trong Đảng và trong xã hội là một trong những nhiệm vụ của Cuộc vận động.

Theo Tổng Bí thư, cần quán triệt mục tiêu, phương hướng thực hiện Cuộc vận động trong năm 2009 và đến năm 2011. Đó là đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành. Đề cao sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ chủ trì ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động đẩy mạnh Cuộc vận động, gắn với  thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2009 và kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng…/.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN