Làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường

09/09/2010 - 16:14

Thực hiện Kế hoạch số 53 của Ban Chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ tỉnh về việc hướng dẫn khảo sát, tọa đàm thực hiện qui chế dân chủ (QCDC) năm 2010, ngày 7-9-2010, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh (BCĐ tỉnh) đã có buổi khảo sát đầu tiên về tình hình thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Ông Lê Văn Quyền - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - trưởng đoàn.

Trong những năm qua, việc thực hiện QCDC của Sở TN&MT đã phát huy được quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; ý thức kỷ luật được nâng lên. Định kỳ 3 tuần/lần, Ban Giám đốc Sở tổ chức họp giao ban với các phòng, đơn vị trực thuộc để hiểu rõ những khó khăn vướng mắc nhằm kịp thời tìm ra hướng giải quyết, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công việc của cơ quan; kinh phí hoạt động; khen thưởng, đào tạo, tuyển dụng, đề bạt, nâng lương… đều được phổ biến và công khai cho toàn thể cán bộ, công chức. Hàng năm, tại hội nghị cán bộ, công chức, người lao động nhiệt tình đóng góp xây dựng, bổ sung các nội quy, quy chế, các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan. Sở TN&MT tiếp tục gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát lưu ý: Sở TN&MT cần phải nêu cao vai trò của cấp ủy Đảng, đặc biệt là người đứng đầu, trong thực hiện QCDC kết hợp với cải cách thủ tục hành chính; cụ thể hóa các nghị định của Chính phủ thành chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Được biết, trong hai ngày 9 và 14-9-2010, BCĐ tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát tại Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi và Công ty TNHH-TMDV-XNK BTCO.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích