Làng nghề An Hiệp được mở rộng

06/05/2009 - 14:40

An Hiệp là một trong những địa phương phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp mạnh nhất trong huyện Châu Thành. Làng nghề tiểu thủ công nghiệp nơi đây đã hình thành từ rất lâu, chủ lực là mặt hàng chiếu cói nổi tiếng khắp nơi. Làng phát triển khắp cả trong xóm ấp nhưng có lẽ tập trung nhiều nhất ở ấp Thuận Điền.

Qua hơn 50 năm hình thành và phát triển với biết bao thăng trầm, ngoài mặt hàng chiếu cói, bây giờ đã phát triển thêm nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác từ dừa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, nhất là giải quyết lao động nông nhàn, tăng thu nhập cho nông dân. Từ chỉ có khoảng 50 hộ làm chiếu nay tăng lên 180 hộ, phát triển mới 340 hộ làm hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm khác. Đã thu hút trên 1.000 lao động, góp phần rất lớn trong xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Mỗi năm làng nghề sản xuất khoảng gần 500 tấn chỉ xơ dừa, 350.000 sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, 45.000m2 chiếu cói… Hàng năm giá trị thu về trên 10 tỷ đồng và trên 1 triệu USD từ các mặt hàng xuất khẩu.

Hiện làng nghề đang phát triển ngày càng rộng mạnh, ngoài đầu tư vốn để thay đổi thiết bị, cải tiến công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến công còn tạo điều kiện đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN