Lãnh đạo huyện chỉ đạo xử lý nghiêm

15/03/2010 - 08:17

Một số người quá khích đã gây rối, làm mất an ninh - trật tự xã hội. Đối với những trường hợp này, ngành chức năng huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ để có hình thức xử lý nghiêm minh. Những cá nhân, nhóm người có hành vi vi phạm pháp luật đã được chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành hữu quan điều tra làm rõ, để có biện pháp xử lý đúng qui định của pháp luật.

Huyện Ba Tri nằm cặp biển Đông có nhiều lợi thế phát triển ngành nuôi trồng, khai thác thủy sản. Trong đó, nghề nuôi nghêu phát triển khá mạnh.

Những năm trước đây, nghề nuôi nghêu ven biển tại huyện Ba Tri được thực hiện nhỏ lẻ theo từng tổ, từng nhóm và hộ gia đình, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, việc quản lý sân nghêu gặp nhiều khó khăn, đã có nhiều trường hợp sân nghêu bị trộm, cướp, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Riêng nguồn nghêu giống sinh sản tại các cồn bãi không được quản lý chặt chẽ. Nhiều người khai thác nghêu bừa bãi, làm thiệt hại rất lớn tài nguyên thiên nhiên, gây mất an ninh - trật tự xã hội. Trước tình hình trên, năm 2004, huyện Ba Tri ra Quyết định thành lập 3 hợp tác xã thủy sản (HTX) ở các xã: Bảo Thuận, Tân Thủy và An Thủy.

Nhìn chung, qua thời gian hoạt động, cả 3 HTX này đều làm ăn có hiệu quả. Mỗi HTX hàng năm sử dụng trên 10.000 lao động ở địa phương. Đặc biệt, sau các đợt thu hoạch nghêu hoặc các nguồn thủy sản khác, các HTX thủy sản đã chia lãi cho xã viên theo đúng tỉ lệ được qui định ban đầu. Từ đó, đã góp phần rất lớn trong cải thiện đời sống của bà con xã viên và giữ gìn ổn định an ninh - trật tự khu vực ven biển.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do công tác quản lý của các HTX lỏng lẻo làm thất thoát tài chính, sản lượng nghêu khi khai thác, nên nhiều xã viên đã khiếu nại đến ngành chức năng. Có những lúc, hàng trăm xã viên tập trung khiếu nại, khiếu nại vượt cấp, gây mất an ninh trật tự xã hội. Những ý kiến khiếu nại của xã viên được cơ quan thanh tra huyện Ba Tri làm rõ và đã công bố với xã viên. Đồng thời cũng được UBND huyện chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân sai phạm.

* HTX Thủy sản Bảo Thuận: Quản lý tài chính lỏng lẻo làm hụt quỹ hơn 1 tỷ đồng

Theo kết luận thanh tra số 28 của UBND huyện Ba Tri, HTX Thủy sản Bảo Thuận đã thực hiện các thủ tục hành chính như: xây dựng qui chế tài chính, lập kế hoạch chia lãi cho xã viên đúng theo qui định; kế toán HTX có mở sổ sách theo dõi thu - chi, hàng tháng có lập báo cáo, theo dõi trích lập quỹ theo qui định, từng đợt bán nghêu, sò, hến có tổ chức đấu giá, có lập hợp đồng và thanh lý hợp đồng theo qui định. Có mở sổ theo dõi ghi lượng khai thác hàng ngày. Số tiền thu được hàng tháng, HTX gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Ngân hàng Công thương huyện Ba Tri.

Bên cạnh những mặt làm được, Ban Chủ nhiệm, Ban Quản trị, Ban Kiểm soát HTX Thủy sản Bảo Thuận còn một số hạn chế. Cụ thể như: Kế toán không theo dõi trích lập các quỹ để định kỳ công khai kịp thời với xã viên; Ban Chủ nhiệm, Ban Quản trị và Ban Kiểm soát HTX chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong việc quản lý tài chính, điều hành kinh doanh và giám sát trong các đợt bán nghêu. Kế toán không mở  sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng, mà do thủ quỹ tự gửi vào và rút tiền mặt khi có nhu cầu. Các khoản thu ký quỹ đấu giá bán nghêu, sò của thương lái không được cập nhật vào sổ hàng ngày, mà kế toán chờ khi thanh lý mới đưa vào sổ. Việc làm đó  là không đúng thực tế, sai nguyên tắc tài chính. Một số khoản chi như: chi công tác phí, hội nghị và tiền ăn phục vụ công tác đào tạo, không được qui định để làm cơ sở chi tiêu cho đơn vị. Nhiều khoản chi của Ban Chủ nhiệm, Ban Giám sát vượt mức so với qui định trong qui chế HTX. Việc xây dựng trụ sở HTX với số tiền trên 387 triệu đồng là cần thiết để phục vụ công tác quản lý, điều hành của HTX, nhưng thủ tục xây dựng không đúng trình tự xây dựng cơ bản. HTX còn chi nhiều khoản không đúng với nguyên tắc sử dụng tài chính như: mua sắm máy vi tính, máy in không có giấy báo giá, không có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, nghiệm thu bàn giao máy; chi tạm ứng làm hàng rào trụ sở HTX với số tiền 94,042 triệu đồng và chi tạm ứng số tiền 90,497 triệu đồng cho ông Lê Văn Trường đi học từ năm 2006 nhưng đến nay không thanh toán. Ngoài ra, HTX đã ký hợp đồng thuê đất với Phòng Tài chính huyện từ năm 2007 đến năm 2009 là 242,325 triệu đồng, nhưng đến nay HTX vẫn chưa nộp tiền. Nghiêm trọng hơn, đoàn thanh tra huyện Ba Tri đã kiểm tra và phát hiện HTX bị hụt quỹ với số tiền 1,089.434.913 tỷ đồng, nhưng HTX chưa giải trình được lý do hụt quỹ.

Từ những sai phạm trên, UBND huyện Ba Tri chỉ đạo, UBND xã Bảo Thuận tổ chức họp kiểm điểm vai trò quản lý, điều hành của UBND xã trong việc liên quan đến công tác quản lý tài chính của HTX trong thời gian qua. Cũng theo ý kiến chỉ đạo, UBND xã Bảo Thuận phải tổ chức họp kiểm điểm đối với Ban Quản trị, Ban Chủ nhiệm, Ban Kiểm soát. Riêng với số tiền hụt quỹ trên 1 tỷ đồng, nếu đến hết ngày 14-3-2010, Ban Chủ nhiệm, kế toán và thủ quỹ HTX Thủy sản Bảo Thuận  không nộp đủ hoặc không có chứng từ để chứng minh số tiền nêu trên thì đoàn thanh tra huyện sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo đúng qui định của pháp luật. Đối với số tiền tạm ứng đi học là 90,497 triệu đồng, phải thanh toán xong trong tháng 3-2010 đúng theo định mức của quy chế tài chính quy định, số tiền còn lại kế toán và thủ quỹ phải nộp vào quỹ của HTX. UBND xã Bảo Thuận trước khi chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới phải nhanh chóng thay đổi kế toán, thủ quỹ của HTX vào đầu tháng 3- 2010. Nhưng kế toán, thủ quỹ phải chịu trách nhiệm đối với những vấn đề còn liên quan về tài chính của HTX. Song song đó, HTX phải thu hồi các khoản chi sai với qui định.

*  HTX Thủy sản Tân Thủy: Các cá nhân vi phạm  trong việc bán nghêu phải bị xử lý kỷ luật và phải bồi hoàn thất thoát

Đối với HTX Thủy sản Tân Thủy, bà con xã viên đã có nhiều thắc mắc, khiếu nại. Trong đó đáng chú ý nhất là số tiền miễn thuế 1,8 tỷ đồng và thất thoát 27 tấn nghêu. UBND huyện Ba Tri đã có ý kiến chỉ đạo như sau: Thu hồi toàn bộ số tiền chi sai qui định. Số tiền miễn, giảm thuế 1,8 tỷ đồng đã được chia cho bà con xã viên với tỷ lệ 70% và giữ lại 30% lập các quỹ theo qui định của Luật HTX. Đối với kế toán HTX Thủy sản Tân Thủy, mặc dù đã khắc phục việc làm thất thoát tài chính của HTX, nhưng cũng đã bị kỷ luật buộc thôi việc. Việc HTX có bán 8 tấn nghêu con là sai trái nhưng chưa thể xử lý được vì thiếu chứng cứ như bán cho ai, ở đâu, giá bao nhiêu, giá trị thiệt hại là bao nhiêu, khoản tiền trong việc bán nghêu con này về đâu? UBND huyện Ba Tri sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội theo pháp luật khi có đầy đủ chứng cứ.

Trong 27 tấn nghêu thịt bị thất thoát theo phản ánh của xã viên, UBND huyện Ba Tri sẽ kiên quyết xử lý theo hướng xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm các cá nhân vi phạm. Đồng thời, người vi phạm phải bồi hoàn thất thoát do mình gây ra.

Riêng công tác chuẩn bị đại hội xã viên có chậm do công tác nhân sự chưa hoàn chỉnh. Theo qui định của Luật HTX, xã viên được quyền bầu cử, ứng cử hoặc giới thiệu người ra ứng cử, nhưng phải đạt các tiêu chuẩn sau: là đại diện hợp pháp của xã viên, có năng lực quản lý, biết điều hành, thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân.

l HTX thủy sản An Thủy: giữ lại 30% tiền quỹ là đúng theo qui định của điều lệ HTX.

Theo qui định của điều lệ HTX, tất cả các HTX đều phải giữ lại 30% trong tổng số thu nhập để làm các loại quỹ như: đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi xã hội, xây dựng công trình công cộng, đào tạo, bảo trợ xã hội, dự phòng… Theo khiếu nại, số tiền HTX thủy sản An Thủy còn tồn là 6,121tỷ đồng sao không chia cho xã viên. Qua tìm hiểu của chúng tôi, số tiền trên hiện vẫn còn được gửi tại ngân hàng. Số tiền này không được chia, mà được giữ lại là đúng theo qui định của điều lệ HTX. Như vậy, thực tế số tiền ăn chia cho xã viên theo qui định hiện còn 646,463 triệu đồng. Do số tiền ăn chia có ít, Ban chủ nhiệm HTX dự kiến sẽ cộng dồn vào đợt thu hoạch tiếp theo, rồi chia cho xã viên.

Đoàn thanh tra cũng có kết luận: Đảng ủy, UBND xã An Thủy có chủ trương thu hồi 24 sổ xã viên của những người có từ 2 sổ trở lên là đúng theo điều lệ HTX. Nhưng việc chuyển giao sổ vào các quỹ của Đảng ủy, UBND xã là sai phạm, không đúng điều lệ. Riêng các cá nhân như ông Nguyễn Thanh Sơn- Trưởng ấp 8 và ông Nguyễn Văn Thành- Bí thư chi bộ ấp 6 có hành vi sai trái vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân trong việc sử dụng tên của một số hộ làm sổ xã viên. Việc một số xã viên khiếu nại HTX đong bán nghêu làm thất thoát nhiều, gây thiệt hại. Vấn đề này đoàn thanh tra huyện chưa có chứng cứ xác thực và chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực nên không thể kết luận mức độ thất thoát là bao nhiêu.

Từ kết quả xác minh của đoàn thanh tra, UBND huyện Ba Tri đã chỉ đạo UBND xã An Thủy phải nhận khuyết điểm trước xã viên về việc chuyển 24 sổ xã viên được thu hồi vào quỹ của Đảng ủy, UBND xã. Đồng thời, xã phải chỉ đạo kế toán ngân sách xã chuyển trả số tiền 60 triệu đồng qua HTX, nộp vào quỹ ăn chia; chuyển 24 sổ xã viên cho HTX xóa tên. Việc mua bán sổ xã viên có 130 vụ, đã giải quyết thương lượng, thỏa thuận xong 109 vụ. Còn lại 21 vụ đề nghị UBND xã và Ban kiểm soát tiếp tục mời các bên hòa giải; nếu không thành thì chuyển đến Tòa án Nhân dân huyện giải quyết theo luật định. Ban chủ nhiệm, Ban giám sát và bộ phận kế toán có trách nhiệm thu hồi số tiền chi sai là 2,661 triệu đồng, nộp vào quỹ phúc lợi xã hội. UBND xã An Thủy tổ chức họp kiểm điểm Ban quản trị, Ban chủ nhiệm và Ban kiểm soát HTX trong việc không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ, vai trò điều hành, lãnh đạo, giám sát, làm thất thoát nghêu khi đong bán. Đối với cá nhân ông Nguyễn Thanh Sơn- trưởng ấp 8 và ông Nguyễn Văn Thành- Bí thư chi bộ ấp 6, UBND huyện Ba Tri đề nghị Đảng ủy, UBND xã An Thủy họp kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật.

MINH ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN