Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tổng hợp lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

21/03/2023 - 20:19

BDK - Ngày 21-3-2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tổng hợp lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp. 

Theo báo cáo, qua tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhìn chung các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đề ra; thống nhất với bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày trong dự thảo Luật. Đồng thời cho rằng, những điều khoản áp dụng của Luật cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành. Dự thảo Luật cũng quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai và quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai.

Tại cuộc họp, đại biểu trao đổi, thảo luận và góp ý một số nội dung cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; người sử dụng đất; giá đất; thủ tục hành chính về đất đai…

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN