Lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật Cảnh sát cơ động

13/10/2021 - 11:20

BDK.VN - Ngày 13-10-2021, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Quang cảnh cuộc họp lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật.

Quang cảnh cuộc họp lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật.

Ủy viên Thường trực Ủy ban xã hội của Quốc hội, ĐBQH đơn vị tỉnh Bến Tre Trần Thị Thanh Lam tham dự hội nghị. Tham dự lấy ý kiến, có đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Phòng CSCĐ Công an tỉnh.

Dự thảo Luật CSCĐ có 5 chương với 31 điều luật. Luật quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của CSCĐ; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với CSCĐ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan về vị trí, chức năng của CSCĐ (Điều 3); về nhiệm vụ, quyền hạn của CSCĐ (Điều 9, Điều 10); về điều động CSCĐ (Điều 18); tuyển chọn công dân vào CSCĐ (Điều 24); về trách nhiệm của HĐND, UBND (Điều 28)…

Đại biểu đối chiếu giữa Điều 23 (Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ CSCĐ) và Điều 28 (Trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh) đề nghị cần quy định “CSCĐ được bố trí nhà ở xã hội theo quy định pháp luật”. Đa số đại biểu thống nhất với Điều 13 theo Phương án 1 (Hệ thống tổ chức của CSCĐ).

Đại biểu đề nghị, Điều 29 của dự thảo Luật CSCĐ cần quy định về giám sát hoạt động của CSCĐ được thực hiện theo Điều 10 Luật Công an nhân dân. Ngoài ra, đại biểu còn đề nghị chỉnh sửa một số câu, từ cho phù hợp.

Thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bến Tre, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp. Trên cơ sở này sẽ tổng hợp ý kiến, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN