Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí.

09/02/2023 - 15:05

BDK.VN - Từ năm học 2023 - 2024 việc thu học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8-2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Do đó, mức thu học phí theo quy định trước đây tại tỉnh không còn phù hợp.

Mức thu học phí thuộc cơ sở giáo dục công lập sẽ thay đổi từ năm học 2023-2024Mức thu học phí thuộc cơ sở giáo dục công lập sẽ thay đổi từ năm học 2023-2024

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024. Theo dự thảo, đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên mức thu vùng thành thị (phường thuộc thành phố, thị trấn thuộc huyện) là 300 ngàn đồng/học sinh/tháng; vùng nông thôn (các xã còn lại) là 100 ngàn đồng/học sinh/tháng.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông (tiểu học, THCS, THPT) công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên vùng thành thị có chung mức thu 300 ngàn đồng/học sinh/tháng. Vùng nông thôn bậc tiểu học và THCS mức thu 100 ngàn đồng/học sinh/tháng; THPT 200 ngàn đồng/học sinh/tháng.

Cũng theo dự thảo, trường hợp tổ chức học trực tuyến, mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên bằng 70% mức thu quy định nói trên. Học phí đối với giáo dục tiểu học công lập quy định tại khoản này dùng làm căn cứ để quyết định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN