Lấy ý kiến người dân thực hiện tuyến đê ở xã Phước Mỹ Trung

24/09/2019 - 20:06

Cử tri xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh: Việc xây dựng đê bao từ ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A đến ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung được cử tri kiến nghị ở các lần tiếp xúc cử tri trước và được UBND tỉnh ghi nhận, hứa sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát thực tế để đề xuất phương án đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh cho biết về thời gian dự kiến thực hiện dự án này.

UBND tỉnh trả lời: Công trình xây dựng đê bao từ ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A đến ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung đã được UBND huyện, xã đề xuất thực hiện đầu tư trong năm 2015. Tuy nhiên, đến ngày 12-1-2016, UBND xã Hưng Khánh Trung A có Tờ trình số 04/TTr-UBND xin tạm dừng đầu tư công trình đê bao cục bộ Gia Phước vì vướng mặt bằng. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thể tham mưu cấp có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện đầu tư công trình.

Để thực hiện công trình này, đề nghị UBND huyện Mỏ Cày Bắc chỉ đạo 2 xã (Hưng Khánh Trung A và Phước Mỹ Trung) tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc hiến đất đai, hoa màu, cây ăn trái… để thực hiện tuyến đê. Nếu người dân trên toàn tuyến đê đồng tình thì huyện có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN